het placebo-effect


Het woord 'placebo' komt van het Latijnse werkwoord 'placere': behagen; en 'placebo' betekent: ik zal behagen, ik zal doen wat je graag wilt (in het Engels het leenwoord 'to please': behagen).

Een goed voorbeeld van het placebo-effect is het middel nitroglycerine (Nitrobaat) tegen 'angina pectoris', pijn op de borst door zuurstoftekort in de hartspier. De stof nitroglycerine werkt vaatverwijdend op alle bloedvaten, in de gebruikelijke dosering (een tablet onder de tong) vooral op de veneuze bloedvaten (de aderen) en in mindere mate op de arteriële bloedvaten (de slagaders).
Hierdoor neemt de veneuze terugstroom van het bloed naar het hart af (de zgn. 'voorbelasting') en treedt een afname van de arteriële weerstand op in de slagaders. Daardoor hoeft het hart minder arbeid te verrichten en verbruikt het minder zuurstof, waardoor het tijdelijke zuurstoftekort van de hartspier wordt verminderd en de pijn verdwijnt.

Het bleek dat een suikertabletje zonder nitroglycerine, afkomstig uit een flesje met het woord 'nitroglycerine' op het etiket, dezelfde werking heeft. Alleen al het lezen van dat woord door de persoon (de menselijke geest) wekt bij die persoon de verwachting en daardoor het gevoel van vertrouwen dat de pijn zal verdwijnen... waardoor dat ook gebeurt(!).

Er zit in het suikertabletje geen enkele werkzame stof en er is daardoor geen enkele fysiologische invloed op de werkzaamheid van de hersenen of de bloedvaten - zo kan het gewenste effect niet worden veroorzaakt. Er is alleen de psychologische verwachting die in de menselijke geest wordt gewekt en daardoor het vertrouwen dat de verwachte werking zal optreden, die de oorzaak van het genezende effect kan zijn.
Dat betekent dat het optreden van het placebo-effect een aanwijzing is voor het bestaan van de inwerking van de menselijke geest op de hersenen en de bloedvaten.
In plaats van de fysiologisch werkzame stof nitroglycerine is er nu alleen de werkzaamheid van de menselijke geest, waardoor het gewenste effect optreedt.

Zie voor deze inwerking het artikel over 'De wisselwerking tussen geest en hersenen' onder het kopje 'Tijdschriftartikelen' in het menu van deze website.
Op tal van gebieden treedt het placebo-effect op, klik hier voor een korte samenvatting van het verschijnsel, dat door de medische wetenschap nog niet is verklaard.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^