psychose


De twee grote (vroegere) ziektebeelden van de psychiatrie zijn de neurose en de psychose.
Bij de neurose (bijvoorbeeld een depressie) beseft de patiënt zijn toestand, hij of zij kan erover praten en er inzicht in krijgen; voor anderen is het mogelijk de toestand waarin de patiënt verkeert te begrijpen en in te voelen, en met de patiënt te bespreken.
Dit is niet het geval bij de psychose. Psychotische verschijnselen kunnen de patiënt volkomen in verwarring brengen; de verschijnselen zijn voor anderen onbegrijpelijk en oninvoelbaar. De verschijnselen maken een onwerkelijke indruk en de patiënt voelt zichzelf ook in een onwerkelijke toestand verkeren (derealisatieverschijnselen).

De oorzaak van neurotische verschijnselen ligt in bepaalde inhouden van de ziel (geheugeninhouden), herinneringen aan kwetsende of belastende (traumatische) ervaringen, die vanuit de ziel (de ziel is de uitstraling of 'aura' om de geest heen) de gemoedstoestand van de geest van de patiënt ongunstig kunnen beïnvloeden.
De oorzaak van psychotische verschijnselen ligt aan de buitenkant van de ziel van de patiënt in de geestelijke wereld. In dit geval hebben de geheugeninhouden, de herinneringen aan kwetsende of belastende (traumatische) ervaringen een verstorende uitwerking gehad op de werking van de zeven chakra's en/of op het beschermende, astrale vlies dat zich om de ziel heen bevindt: één of meer van de chakra's kunnen voortijdig open zijn komen te staan en/of in het beschermende vlies kunnen beschadigingen zijn opgetreden. De patiënt is daardoor in een onbeheerst helderziende en helderhorende toestand komen te verkeren.
(Op helderziende wijze is het vlies te zien als een 'regenboogkleed', alle kleuren van het spectrum komen erin voor.)

Door deze kwetsbare toestand kan een persoon het slachtoffer worden van kwaadwillende geesten in de geestelijke wereld, die de geestelijke toestand van de patiënt opmerken en daar misbruik van gaan maken. Door de openstaande chakra's of door het beschadigde vlies heen kunnen zij de geest van de patiënt gaan belagen. Zij kunnen allerlei verontrustende zaken tegen de patiënt zeggen, zij kunnen voortdurend de aandacht opeisen, de patiënt angst inboezemen of die aanzetten tot onverantwoordelijke daden. Dit wordt de toestand van bezetenheid genoemd.
Doordat de patiënt in een onbeheerst helderziende en helderhorende toestand verkeert, kan die de geestelijke beelden van de eigen verbeelding als een werkelijkheid gaan zien, zonder te beseffen dat het eigen fantasiebeelden zijn.
Doordat de patiënt heldervoelend de aanwezigheid van andere geesten in de geestelijke wereld ervaart en aanvoelt dat zij het op hem of haar hebben voorzien, kunnen achtervolgingswanen en overmatige achterdocht (paranoia) ontstaan.

Door dit alles wordt de patiënt ernstig in verwarring gebracht. Helaas zijn er geen goed werkzame geneesmiddelen en die ervoor worden aangeprezen, hebben meer bijwerkingen dan dat ze daadwerkelijk verlichting bieden.
Het enige wat helpt is het herstellen van de beschadigingen in het vlies en het sluiten van de chakra's, wat alleen op geestelijke wijze kan gebeuren: door handoplegging, door om hulp te bidden en door zelf geestelijk weerbaarder te worden door geestelijke ontwikkeling, door zelfverwerkelijking. Het kan ook zijn dat door een psychose mee te maken karma wordt verwerkt.
Zie ook 'psychose' in de Verklarende woordenlijst.


terug naar de vragenlijst


^