talent


Etymologie: het woord 'talent' komt van het Griekse 'talanton': weegschaal, en: gewicht op de weegschaal; verder: het gewicht, n.l. een last aan goud (25 kg), dat iemand kon dragen (Gr. thenai: dragen), vandaar: het vermogen een zware last te dragen, het vermogen iets bijzonders te doen.
Daarna kreeg het de betekenis: een bijzondere aanleg, aangeboren gave, begaafdheid, bekwaamheid, kundigheid, het aangeboren vermogen iets uitstekend te kunnen, zich met iets te kunnen onderscheiden.

Een talent heeft een geestelijke en een stoffelijke kant. De geestelijke hangt samen met de voorgeschiedenis van geestelijke ontwikkeling die de mens in het verre verleden heeft doorlopen. Daarmee hangt de leerpersoonlijkheid samen waarmee de mens deze keer naar de aarde komt. Deze wordt door zodanige eigenschappen gekenmerkt, dat het de mens mogelijk wordt gemaakt een volgende stap te zetten op het pad van geestelijke groei naar persoonlijke zelfstandigheid.
Het komt daarbij voor dat op één van die eigenschappen zodanig de nadruk komt te liggen, dat daarmee niet alleen de mens zelf een grote stap voorwaarts kan zetten, maar dat daarmee ook een grote indruk wordt gemaakt op de omstanders; een indruk die zodanig is, dat daarmee ook hún ontwikkeling wordt bevorderd. Te denken valt bijvoorbeeld aan kunstenaars, wetenschappers en sporters; hun werk heeft altijd een opvoedende invloed.

Om die bijzondere eigenschap tot uitdrukking te kunnen brengen, is een lichaam nodig - en daarmee de erfmassa: de genen van het lichaam - dat dit mogelijk maakt: de stoffelijke kant. Om bijvoorbeeld de geestelijke eigenschap muzikaliteit tot uitdrukking te kunnen brengen, is een lichaam nodig met een zodanig gehoor en een zodanige oog-handcoördinatie, dat het bespelen van een muziekinstrument mogelijk wordt; of met zodanige stembanden en vorm van de mondkeelholte, dat de stem welluidend klinkt en als zangstem kan worden gebruikt.
Een geest, van wie de huidige levensbestemming is dat die een bepaalde eigenschap op uitstekende wijze gaat gebruiken in dit bestaan, moet daarom worden geboren in een familie waarvan de genen het tot uiting komen van die eigenschap, mogelijk maken. Om een talent tot ontwikkeling te kunnen brengen, moet er een wisselwerkig bestaan tussen de geestelijke en stoffelijke eigenschappen van de mens.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^