Taylor's Core Values Index


De ‘Core Values Index’ van Lynn E. Taylor - Taylor Protocols ™ De vier kernwaarden van de mens

1. Builder. Bouwer, kracht → het uitgekeerde willen

Bron a. Builders bereiken resultaten; ze hebben een rechttoe-rechtaan taalgebruik en bedrijfsgericht denken. Ze zoeken naar snelle, eenvoudige benaderingen die hen in staat stellen te beslissen en anderen tot handelen te bewegen. Ze zijn doorslaggevend.
Verbinders, vernieuwers en beheerders zijn op hun hoede voor de bouwer, omdat het idee om dingen te doen alleen maar omdat iemand zegt om het te doen, niet rationeel of aanvaardbaar voor hen is.

Bron b. De kernwaarde van een bouwer is kracht. Het zijn leiders die in staat zijn om doelen en resultaten te bereiken. Dit kunnen persoonlijke doelen zijn of doelen voor het bedrijf.
Ze handelen en nemen snel beslissingen. Ze zijn krachtig omdat ze hun persoonlijke energie inzetten om een positief verschil te maken en resultaten te bereiken. Ze zijn resultaatgericht. In hun communicatie zijn ze recht door zee en komen snel tot de kern. Ze zoeken naar snelle en eenvoudige benaderingen die hen in staat stellen om op basis van intuïtie beslissingen te nemen en anderen in beweging te brengen.
Zij zijn erop gericht op korte termijn tot resultaten te komen. Zij handelen omdat ze geloven dat door te handelen er een goed resultaat volgt.

2. Merchant. Verbinders, liefde → het uitgekeerde voelen

Bron a. Merchants zoeken verbinding en naar manieren om contact te maken met andere mensen. Ze verlangen naar openheid en nabijheid met hun collega’s. Ze nemen sociale en emotionele risico’s om goede relaties op te bouwen.
Merchants zijn een onweerstaanbare kracht in het bedrijfsleven. Zonder hen zouden geen zinvolle contacten worden gelegd, konden visies niet worden gerealiseerd en zouden (werknemers)relaties eronder lijden.

Bron b. De kernwaarde van een merchant is liefde. Liefde is het koesteren van kernwaarden bij jezelf en bij anderen. Deze kernwaarde wordt ondersteund door de bevorderende waarde van mededogen. Mededogen is het vermogen om in situaties te blijven en te begrijpen waarom andere mensen reageren zoals ze doen.
Merchants zoeken verbinding en naar manieren om contact te maken met andere mensen. Ze verlangen naar openheid en nabijheid met hun collega’s. Ze nemen sociale en emotionele risico’s om goede relaties te verkrijgen.
Merchants zijn een onweerstaanbare kracht in het bedrijfsleven. Zonder hen zouden geen zinvolle contacten worden gelegd, konden besluiten niet worden verwerkelijkt en zouden (werknemers)relaties eronder lijden.

3. Innovator. Vernieuwers, probleemoplossers, wijsheid → het uitgekeerde denken

Bron a. Innovators zijn probleemoplossers. Ze onderzoeken alle uitkomsten en kiezen het beste als het verstandigste antwoord. Ze maken een snelle en grondige beoordeling, stellen prioriteiten en doorzien systemen en processen.
Zonder innovators konden bedrijven niet groeien. Vernieuwers maken het doorontwikkelen van producten mogelijk. Ze lossen conflicten op met leveranciers, klanten en werknemers.

Bron b. De kernwaarde van een innovator is wijsheid. Wijsheid is het vermogen om te zien hoe dingen werken en weten wat je eraan kunt doen. Deze kernwaarde wordt ondersteund door de bevorderende waarde van de waarheid. Door naar de waarheid te streven worden de dingen gezien zoals ze zijn.
Innovators zijn probleemoplossers. Ze onderzoeken alle uitkomsten en kiezen het beste als het verstandigste antwoord. Ze maken een snelle en grondige beoordeling, stellen prioriteiten en doorzien systemen en processen.
Zonder innovators konden bedrijven niet groeien. Vernieuwers maken de doorontwikkeling van producten mogelijk. Ze lossen conflicten op met leveranciers, klanten en werknemers.

4. Banker. Beheerders van kennis → het uitgekeerde waarnemen

Bron a. Bankers verwerven en behouden kennis; ze bewaren, analyseren en informeren. Bankers behoeden Merchants, Builders en Innovators voor een onverantwoord risico.
Bankers werken hard voor gerechtigheid en daarbij passend gedrag. Hun strategie is om feiten en kennis te vergaren en te analyseren, dus als de juiste tijd daar is, zullen ze het antwoord hebben.

Bron b. De kernwaarde van een banker is kennis. Kennis is het "hoe" en "waarom" van dingen. Deze kernwaarde wordt ondersteund door de bevorderende waarde van gerechtigheid. Gerechtigheid is de eerlijke en rechtvaardige manier van doen.
Bankers verwerven en behouden kennis; ze bewaren, analyseren en informeren. Zij behoeden Merchants, Builders en Innovators voor een onverantwoord risico. Bankers werken hard voor gerechtigheid en daarbij passend gedrag. Hun strategie is om feiten en kennis te vergaren en te analyseren, dus als de juiste tijd daar is, zullen ze het antwoord hebben.

Samenvatting:

1. Builder - Bouwer, kracht: het uitgekeerde willen (numerologie 8; enneagram 3)
2. Merchant - Verbinder, liefde: het uitgekeerde voelen (numerologie 2; enneagram 2)
3. Innovator - Vernieuwer, probleemoplosser: het uitgekeerde denken (numerologie 3; enneagram 8)
4. Banker - Beheerder van kennis: het uitgekeerde waarnemen (numerologie 5; enneagr. 7)

Slotsom: De ‘Core Values Index’ van Lynn E. Taylor’s 'Taylor Protocols' betreffende zijn vier 'kernwaarden van de mens', wordt in het bedrijfsleven veel toegepast. Dat wijst erop dat de vier geestelijke vermogens waarnemen, denken, voelen en willen, in dit geval in de uitgekeerde vorm, algemeen in de menselijke persoonlijkheid worden herkend.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^