zichzelf als werk ter hand nemen


In dit stoffelijke bestaan is de mens als leerling aanwezig in een geestelijke leerschool met de bijzondere eigenschap, dat er hier geen meester voor de klas staat. In deze leerschool gaat het erom dat de mens hier zichzelf meester moet zien te worden, doordat de mens hier zelf zijn eigen leermeester is.
Zichzelf meester worden, wordt de mens door hier zichzelf als werk ter hand te nemen. Dat doet de mens door steeds, vóór het handelen, zichzelf gewetensvol te beschouwen, eigen gedachten, gevoelens en besluiten te beoordelen en zonodig zichzelf bij te sturen en desnoods te beheersen.

Het volgende zegt Emanuel Swedenborg over dit onderwerp:

"Dat de mens zichzelf van boosheden moet reinigen
en niet moet verwachten dat de Heer dat onmiddellijk zal doen,
daarmee is het in vergelijking net als met een knecht,
die rondloopt met mest en roet op zijn gezicht en kleding
en die tot zijn meester zegt: Heer, was me.
Zou zijn meester niet tot hem zeggen: Dwaze knecht, wat zeg je?
Kijk daar is water, zeep en een doek.
Heb je zelf geen handen aan je lijf, die wat kunnen. Was jezelf.

En de Heer God zou zeggen: de middelen voor de reiniging zijn uit Mij
en ook uw willen en kunnen zijn uit Mij;
bedien u daarom van Mijn gaven en geschenken,
alsof zij van uzelf waren en gij zult gereinigd worden."

Emanuel Swedenborg, Ware Christelijke Religie 331

"Het kruis op Golgotha verlost u van geen kwaad,
zo in uw eigen hart het niet geheven staat."
Angelus Silezius


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^