Hoe kom je tot zelfbezef


Je komt tot zelfbesef door je bewust te worden van je eigen innerlijke, geestelijke werkzaamheid met je geestelijke vermogens.
Jij als de innerlijke zelfstandigheid, die op dit moment in staat is om deze regels die ik hier schrijf te begrijpen en de betekenis ervan in zich op te nemen, dat ben jijzelf als de vermogende geest.
Je beseft zelf op dit moment dat je weet hebt van het feit, dat je de betekenis van mijn woorden op de voet kunt volgen. Je bent in staat om deze woorden waar te nemen en ze tot je door te laten dringen. Vervolgens overweeg je onmiddellijk begripsmatig met het denken en gevoelsmatig door te voelen in jezelf, wat deze woorden voor jou betekenen en ten slotte besluit je er iets mee te willen doen.

Die bewuste levenskracht, die dit vermag te doen, dat ben jij zelf als de vermogende, menselijke geest, als datgene in jou, dat eeuwig leeft en vermag te begrijpen wat ik je hier wil meedelen. Die bewuste levenskracht ben jij zelf als de vermogende geest. En je bent vermogend doordat je over de geestelijke vermogens beschikt deze woorden waar te nemen, ze in jezelf te overdenken en te doorvoelen en er iets mee te willen doen. Dat waarnemen, denken, voelen en willen is de innerlijke, geestelijke werkzaamheid, waarmee je voortdurend in jezelf werkzaam bent, in jouzelf als de werkzame geest, die door die innerlijke werkzaamheid besef heeft van zichzelf.

Het is ook deze geest, die je zelf bent, die zichzelf met het woordje 'ik' aanduidt. Sluit je ogen en zeg het woord 'ik' in jezelf en besef dan dat degene, die zich op dat moment bewust is van het feit dat je deze innerlijke werkzaamheid in jezelf uitvoert, je onmiddellijk bewust laat zijn van je eigen geestelijke werkzaamheid. Jij zelf als geest bent de 'ik'-zegger. Je vormt dat woordje eerst in jezelf en daarna spreek je het naar buiten uit.

Als je in jezelf je gebed zegt, besef dan dat het bidden dat je doet een onmiddellijke weergave in jezelf is van je eigen geestelijke werkzaamheid. Jij als geest bent de werkzame bron, de scheppende eenheid, die de woorden van je gebed in zichzelf vormt. De geestelijke vermogens waarmee jij als de menselijke geest dat doet, heb je rechtstreeks van God gekregen, doordat je uit liefde uit God bent voortgekomen. Daardoor is het besef dat jij het bent die geestelijke in zichzelf werkzaam is, ook hetgeen je onmiddellijk met de goddelijke geest verbindt. Dit besef kan je in de verheven sfeer brengen Gods aanwezigheid te ervaren.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^