Een zwak zelfbeeld bevordert het gebruik van jargon


Uit het onderstaande onderzoek is gebleken dat sprekers met een zwak zelfbeeld de neiging hebben een jargon of vreemde woorden te gebruiken om daarmee indruk te maken op hun toehoorders en zo hun aanzien te vergroten. Ook dient het gebruik van een bepaald jargon om het groepsgevoel te versterken, waardoor de spreker van de waardering van de toehoorders is verzekerd.
Het gebruik van vreemde woorden is een poging zich van anderen, die de betekenis ervan misschien niet kennen, te onderscheiden en zo voor het eigen gevoel het eigen aanzien te bevorderen.

Nederlanders moeten als volk dan ook wel een zwak zelfbeeld hebben, aangezien het in hun geschiedenis enige malen is voorgekomen dat de talen van omringende landen op ruime schaal in het dagelijkse spraakgebruik voorkwamen. Zo is er een Franse tijd geweest, een Duitse tijd en nu is het Engels aan de beurt nadrukkelijk in de alledaagse taal aanwezig te zijn.
Terwijl er geen enkele reden is om zich als Nederlander de mindere te voelen van de grote buren!

Het onderzoek
Compensatory conspicuous communication: Low status increases jargon use Indrukmakend taalgebruik als compensatie: een zwak zelfbeeld bevordert het gebruik van jargon

Zachariah C. Browna Eric M. Anicichb Adam Galinskya D.
https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2020.07.001

Kernpunten
Het ervaren van een zwak zelfbeeld verhoogt het gebruik van jargon.
Dit wordt veroorzaakt doordat men bang is niet voor vol te worden aangezien.
Ook proefondervindelijk werd dit verband gevonden.
Ook het gebruik van afkortingen dient om het eigen aanzien te verhogen.

Samenvatting
Jargon wordt vaak gebruikt om efficiënt te communiceren en groepsdenken te bevorderen. We stellen dat het gebruik van jargon ook een dient als statuscompensatie.
We definiëren eerst jargon en onderscheiden het van jargon en technische taal. Negen onderzoeken, waaronder experimenten en archiefgegevensanalyses, testten of een lage status het gebruik van jargon bevordert.
Uit analyses van 64.000 proefschriften bleek dat titels geproduceerd door auteurs van scholen met een lagere status meer jargon bevatten dan titels van schoolauteurs met een hogere status. Experimentele manipulaties stelden vast dat een lage status het gebruik van jargon oorzakelijk verhoogt, ook in dagelijkse gesprekken.
Statistisch onderzoek en experimentele causale kettinganalyses hebben aangetoond, dat het lage status/jargon-effect wordt veroorzaakt door toegenomen bezorgdheid over publieksbeoordeling en conversationele duidelijkheid in de groep.
Uit aanvullend archief- en experimenteel bewijs bleek dat acroniemen (afkortingen) en juridisch jargon een vergelijkbare statuscompensatiefunctie vervullen als andere vormen van jargon, zoals het gebruik van moeilijke woorden of complexe taal.
Deze bevindingen vormen een nieuwe aanwijzing voor de betekenis van het gebruik van jargon en tonen aan dat communicatie zowel compenserend als onderscheidend kan zijn.


terug naar de Inleiding

terug naar het weblog^