David Attenborough - A perfect planet


BBC documentaire, jan. 2021

Planeet aarde is perfect
Alles van onze wereld: zijn grootte, zijn afstand tot de zon, zijn draaisnelheid en kanteling, zijn maan - is perfect geschikt voor ons bestaan en de natuurlijke krachten van de planeet voeden het leven zo goed mogelijk. Zonlicht verwarmt en geeft energie aan alles wat het aanraakt, een wereldwijd weersysteem circuleert en verspreidt zoet water naar alle uithoeken van de wereld, zeestromingen brengen voedingsstoffen aan zelfs de diepste uithoeken van de oceanen en werkende vulkanen scheppen en bemesten het land. Als gevolg hiervan is er letterlkijk geen deel van onze planeet, waar geen leven is te vinden en bovendien in een uitbundige verscheidenheid.

Vulkanen
Er zijn op de aarde 1500 werkende vulkanen, die in de vorm van lava mineralen naar het aardoppervlak brengen, nodig als voedingsstoffen voor levensvormen. Bij zeevulkanen worden die door de golfbewegingen en door eb en vloed opgelost en door zeestromingen over de gehele aarde verspreid, waar plankton van leeft, eencellige plantjes; van hen leeft kril (kleine kreeftjes) en van hen vissen.
Bij landvulkanen verweert de lava en wordt als stof door de wind verspreid. Later wordt het door verwering vruchtbare aarde. Ook vulkaanas bevat mineralen, die door de wind over de aarde worden verspreid. Vulkanen brengen ook de CO2 in de atmosfeer, die planten nodig hebben om te kunnen groeien en waar planteneters vervolgens weer van leven.

Atmosfeer
De aardse atmosfeer is krachtig in beweging en luchtstromingen verspreiden water in de vorm van wolken over de gehele aarde, en bevochtigen het land; vocht waarvan alle levensvormen afhankelijk zijn. Die luchtstromingen zijn ook de oorzaak van wat we het weer noemen, de toestand van de atmosfeer op een bepaald tijdstip. Dat vormt door het jaar heen meestal een vast patroon, waar planten en dieren zich naar voegen voor hun voeding en voortplanting.

Oceanen
Ook het leven in zee is ervan afhankelijk dat het water voortdurend in beweging is, niet alleen door een aantal wereldomvattende zeestromingen, maar ook door de getijden, eb en vloed, veroorzaakt door de omloop van de maan en de draaiing van de aarde.

Aardas
De as van de aarde staat 23,5° schuin. Daardoor verandert, hoe meer naar de polen toe, de hoeveelheid zonlicht die op de aarde valt, wat de oorzaak is van de jaargetijden. Daar moeten de levensvormen zich steeds aan aanpassen, wat bevorderlijk is voor hun evolutie.


terug naar het antropisch principe

terug naar het weblog^