begrijpen


De geest kan iets begrijpen als die in staat is een ervaring door te denken in hoofd- en bijzaken te ontleden en die ervaring vervolgens kan verbinden met een groep van vergelijkbare ervaringen in de overeenkomende gedachtenwereld, als die in het geheugen aanwezig is. Daardoor kan de geest de nieuwe ervaring 'plaatsen'. Dit kunnen plaatsen in een van de groepen van overige ervaringen is het kunnen 'begrijpen', het kunnen 'vatten' van de nieuwe ervaring. De geest krijgt daardoor 'greep' op de nieuwe ervaring.
Kan de geest een nieuwe ervaring niet verbinden met overeenkomstige ervaringen of een gedachtenwereld in het geheugen, dan is die nieuwe ervaring iets onbegrijpelijks voor de geest.


terug naar de woordenlijst B


^