bekering


In de Bijbel wordt het woord 'bekering' gebruikt, wat een vertaling is van het Griekse woord 'metanoia': inkeer, verandering van gedachten, vermeerdering van inzicht, berouw, boetedoening, wedergeboorte (van 'meta': andere, 'noos': denken, geest)
Daarbij gaat het om een 'bewustwording', waarbij een onjuiste gedachte, een onjuiste houding of gedrag wordt ingezien, beëindigd en vervangen door een betere gedachte; door deze innerlijke verandering gaan we ons beter gedragen. Daar hiervoor een bewust en beheerst gebruik van de geestelijke vermogens nodig is, betekent deze bewustwording en zelfbeheersing een geestelijke groei, een geestelijke ontwikkeling.
De opvatting dat het woord 'bekering' alleen zou slaan op een ommekeer van ongelovig naar gelovig, is een betreurenswaardige vereenvoudiging van dit belangrijke begrip, dat in het Grieks dat de bijbelschrijvers gebruikten, een rijkere, meer geestelijke betekenis had.


terug naar de woordenlijst B

terug naar het weblog^