bevestigingsvooroordeel


Het bevestigingsvooroordeel hangt samen met de geestestoestand van onbewuste vereenzelviging, in dit geval de vereenzelviging met een denkbeeld, een gedachtengoed of persoonlijke meningen. Door de vereenzelviging is alle aandacht en toewijding gericht op dat gedachtengoed. Alles, wat daarmee strookt of het bevestigt, wordt voor waar aangenomen en versterkt, alles wat het ontkracht wordt terzijde geschoven. Daardoor ontstaat een rechtlijnig, op één doel gericht denken, waar niet van wordt afgeweken.

Het bevestigingsvooroordeel hangt samen met wensdenken of het gezegde: De wens is de vader van de gedachte. De meeste mensen vertonen deze neiging. Slechts een enkeling is in staat de persoonlijke voorkeur opzij te zetten en onbevooroordeeld alle verschijnselen te beschouwen, zoals ze op zichzelf zijn. De meeste mensen verkeren in de geestestoestand van onbewuste vereenzelviging met de daaruit voortkomende persoonlijke vereenzelviging met bepaalde gedachten of meningen.
Door de ontmoeting met gelijkgestemden ontstaat een versterking van de eenzijdigheid in de vorm van een groepsdenken. Dat kan weer worden versterkt door zich tegen andersdenkenden af te zetten, met verwijdering tussen groepen tot gevolg.


terug naar de woordenlijst

terug naar het weblog







^