bewustzijnsruimte


De bewustzijnsruimte is het werkgeheugen. De bewustzijnsruimte is dat gedeelte van de ziel dat die inhouden bevat, waarvan de geest zich op een bepaald tijdstip bewust is of mee aan het werken is.
De bewustzijnsruimte bevat die ervaringsbeelden, kennis en denkbeelden, waarmee de geest door middel van de geestelijke vermogens is verbonden. Door de aandacht op die inhouden van het geheugen (als deel van de ziel) te richten, worden deze beelden weer met de geest verbonden. Daardoor worden zij door de geest van geestkracht voorzien, waardoor zij in de ziel tot leven komen en de geest weer duidelijk voor het geestesoog komen te staan.
Uit onderzoek is gebleken dat het aantal onderwerpen dat de geest als parate kennis in de bewustzijnsruimte kan vasthouden, ongeveer zeven is.

De bewustzijnsruimte bevat al die onderwerpen, die in een bepaalde tijd in de belangstelling van de geest staan. Het is als het ware een lijst van onderwerpen waar aandacht aan moet worden besteed en waar iets mee moet worden gedaan.
De bewustzijnsruimte wordt gevormd doordat de geest die om zich heen uitstraalt door met de vermogens in zichzelf werkzaam te worden. De ruimte is daardoor bolvormig, zoals de geest zelf. Het woord 'bewustzijnsveld' is daardoor misleidend; het verschijnsel heeft niets met een 'veld', dat vlak is, te maken. Datzelfde geldt voor het woord 'magneetveld'; dit is een trillend elektromagnetisch verschijnsel dat zich in werkelijkheid in de rúimte rondom de magneet uitstrekt.


terug naar de woordenlijst B


^