binnenwereld


De binnenwereld is de inwendige ruimte van de ziel, de uitstraling van de geest en de geest bevindt zich in het midden daarvan. De ziel is een door de geest uitgestraalde krachtruimte, de 'aura'; de uitstraling wordt veroorzaakt door de eigen innerlijke werkzaamheid met de geestelijke vermogens.
Naast de geest in het midden ervan, kan de binnenwereld gevuld zijn met gewaarwordingsbeelden van buiten, voorstellingen, denkbeelden, kennis en herinneringen. Deze omringen de geest en worden daar door de geest waargenomen als die er de aandacht op richt. De binnenwereld is een overgangsgebied tussen de stoffelijke en de geestelijke wereld; de geest is voortdurend, maar meestal onbewust, met de inhouden daarvan verbonden.


terug naar de woordenlijst B


^