boeten


Het woord ‘boeten’ hangt samen met ‘beter’ en daardoor met ‘verbeteren’, ‘weer goed maken’, en met ‘genezen’, ‘beter maken’. De betekenis van het woord geeft aan dat er door een bepaald, onjuist gedrag een schuld is ontstaan en dat die schuld wordt vereffend door ‘boete te doen', het 'weer goed te maken'.

Boete doen hangt samen met karma. Karma betekent 'handeling' en het gaat daarbij in het bijzonder om een onjuiste handeling, waardoor ten opzichte van een medemens een schuld is ontstaan. Aangezien alle gebeurtenissen door het algeheugen in de algeest en door het ontoegankelijke geheugen in de ziel van de mens, steeds met de menselijke geest verbonden blijven, draagt de mens steeds zijn verleden met zich mee. Als het gedrag van de mens in dat verleden zodanig is geweest dat de goddelijke orde van de schepping door zelfgerichtheid is verstoord, dan moet die verstoring weer in evenwicht worden gebracht, weer goed worden gemaakt. De schuld moet eens worden ingelost, geboet.
Dat gebeurt vaak doordat een mens zich op bijzondere wijze inzet voor een medemens. Zonder dat beiden het beseffen, is een oude schuld daardoor vereffend en de goddelijke orde van de schepping, die op liefde berust, hersteld.


terug naar de woordenlijst B


^