buitenwereld


De buitenwereld is datgene, wat de ziel, met in het midden daarvan de geest, omgeeft. De ziel is een uitstraling van de geest en behoort daardoor tot de geest.
Vanuit de geest gezien, behoort het lichaam tot de buitenwereld. Het is geheel uit de buitenwereld afkomstig en wordt daar, als de geest bij het overlijden weer naar huis gaat, ook achtergelaten en door de achterblijvenden aan de aarde teruggegeven.


terug naar de woordenlijst B






^