het ingekeerde denken


Het denkvermogen is in het algemeen de zin voor inzicht en waarheid, rechtvaardigheid en juistheid. Als het denken op eenzijdige wijze in de persoonlijkheid tot ontwikkeling komt samen met de ingekeerde instelling, dan is de geestelijke werkzaamheid gericht op het overdenken van verstandelijke onderwerpen, die zich in de eigen binnenwereld bevinden. Het ingekeerde denken is het overdenken van zichzelf.

De ingekeerd denkende persoon: is een vrijdenker met persoonlijke inzichten; is zelfscheppend, denkend werkzaam; streeft naar geestelijk inzicht door zelfbeschouwing; streeft ernaar de voortbrengselen van het denken, de gedachten, in de binnenwereld uit te bouwen tot een samenhangend, wijsgerig denkstelsel; durft de waarde van eigen gedachten te betwijfelen om tot dieper inzicht te komen; heeft rust nodig om goed te kunnen nadenken; uit nooit ongevraagd een mening; zegt of doet pas wat als alles grondig is overdacht, wat een bedachtzame zwijgzaamheid tot gevolg heeft en een neiging om handelen uit te stellen; heeft de eigen binnenwereld zodanig op orde, dat met een gerust hart naar andersdenkenden kan worden geluisterd; streeft naar verdieping van inzicht en het begrijpen van het wezen en de grondslag der dingen; maakt van allerlei zaken een diepgaande studie voor er iets over wordt gezegd; streeft naar een volledig inzicht door alles wat over een onderwerp bekend is in zich op te nemen (de wijsgeer, de geesteswetenschapper).

Van de overige vermogens kunnen het waarnemen en willen ontwikkeld zijn, maar zij worden gebruikt voor de doeleinden van de ingekeerd denkende persoon.

De tegendelen van het ingekeerde denken, het voelen en de uitgekeerde instelling komen het minst tot ontwikkeling, zijn min of meer onbeheerst gebleven, waardoor de ingekeerd denkende persoon ook: een verborgen gebrek aan zelfvertrouwen heeft en voortdurend in stilte twijfelt; zich alleen in de eigen binnenwereld veilig voelt; gevoelens voor zichzelf houdt en naar buiten onverschillig lijkt; een afkeer heeft van persoonlijke betrokkenheid bij gebeurtenissen in de omgeving, daardoor onverstoorbaar is en in de houding naar de ander toe afstandelijk tot ongevoelig kan zijn; beter kan luisteren dan spreken; in gezelschap verlegen is en zich stil terugtrekt; hoogmoedig overkomt door steeds bij zichzelf te blijven en zich erover te verbazen dat anderen niet begrijpen, wat zelf zo duidelijk wordt ingezien.
De ingekeerd denkende persoon wordt angstig als de denkbeelden tot werkelijkheid moeten worden gemaakt in de buitenwereld (de kamergeleerde).

In de numerologie wordt deze persoonlijkheid beschreven bij het getal zeven (enneagram: vijf),
in de grote arcana van de Tarot bij de Zegewagen (Zegewagen),
en in de kleine arcana van de Tarot bij de Koningin en de Page van Zwaarden
en Munten 7, Zwaarden 7, Bekers 7 en Staven 7.


terug naar de woordenlijst D

terug naar Pythagoras 7^