zich eigen maken


Je geestelijk iets eigen maken houdt in, dat je bijvoorbeeld van een bepaald denkbeeld de waarde die het voor je heeft, overdenkt en ook doorvoelt; je overdenkt of het je begripsmatig aanspreekt of niet, en je doorvoelt wat dat denkbeeld met je doet, of je er gevoelsmatig mee instemt of niet.

Als je na dat overdenken en doorvoelen helemaal met dat denkbeeld instemt en je het gevoel hebt dat je het zelf zou hebben kunnen bedenken, dan is er een overeenstemming gegroeid tussen jou als de menselijke geest en dat denkbeeld.

Je hebt dat denkbeeld weliswaar van iemand anders gehoord, maar nu zou het ook van jou kunnen zijn geweest. Je beaamt het denkbeeld alsof het je eigen denkbeeld is, je kunt er helemaal achter gaan staan, je kunt je er helemaal in vinden.

In dat geval heb je het denkbeeld je eigen gemaakt en kun je vervolgens ook gaan handelen in overeenstemming met dat denkbeeld.


terug naar de woordenlijst E

terug naar het weblog^