entropie


Entropie van Grieks 'en tropè': 'in omzetting'; tijdens de omzetting van de ene (energie)vorm in de andere, gaat er energie verloren in de vorm van warmte, waardoor de 'wanorde' in het systeem toeneemt.
Bijvoorbeeld: door verbranding wordt hout (de ordelijke toestand) omgezet in as (wanorde), waarbij de chemische energie, opgeslagen in cellulosemoleculen, in de vorm van warmte vrijkomt.

De toename van wanorde die door de Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica wordt beschreven, heeft een geestelijke bedoeling, want met de toename van wanorde hangen al die problemen samen, die de mens moet oplossen. Voor die oplossing moeten de geestelijke vermogens worden gebruikt, waardoor binnen de geest de orde toeneemt, doordat de vermogens steeds meer bewust en beheerst worden gebruikt. De uiterlijke entropie - omzetting - is de oorzaak van een innerlijke omzetting: de ontwikkeling van de menselijke geest!
Als het lichaam (orde) aan zijn lot werd overgelaten, dan zou het vervallen tot stof (wanorde): de entropie. Om dat te voorkomen, moet de bewoner van dat lichaam, de menselijke geest, zich inspannen om het lichaam gezond te houden. Om dat te bereiken is het bewuste en beheerste gebruik van de geestelijke vermogens noodzakelijk, waardoor die tot ontwikkeling komen - en dat betekent geestelijke groei.


terug naar de woordenlijst E


^