'focus'


Het woord 'focus' is door Angel-Saksisch sprekers geleend uit het Latijn (50% van de Engelse woorden zijn tegenwoordig Latijnse leenwoorden) en betekent: 'open haard', 'stookplaats'. De ontwikkeling in het Engels ging van 'to pay attention' naar 'to focus attention' en nu naar alleen 'focus'.
Weliswaar is de 'open haard' iets waar 'je je aandacht op richt' of waar 'je aandacht op wordt gericht', maar door 'aandacht hebben' of 'zich ergen op richten' te vervangen door 'focus', wordt niet meer benoemd wat de menselijke geest, de persoon doet: zich ergens op richten of aandachtig zijn, maar er wordt alleen een vóórwerp genoemd, waar de aandacht naar uit gaat. De gééstelijke werkzaamheid verdwijnt uit het zicht en alleen een voorwerp dat er zijdelings mee te maken heeft, wordt genoemd.
Dit heet 'metonimie': niet het woord zelf wordt genoemd, maar een woord dat 'ernaast staat' en er zijdelings mee in verband staat. Dit verschijnsel komt in het Engels veel voor.
De oorzaak hiervan is de geestestoestand van onbewuste vereenzelviging met dit bestaan, waardoor de aandacht en toewijding uit de geest wegvloeit en onbewust wordt overgedragen op de buitenwereld.


terug naar de woordenlijst

terug naar het weblog^