gebeurtenis


Het woord 'gebeurtenis' hangt samen met het werkwoord 'beuren', dat 'tillen', 'dragen' betekent. Een gebeurtenis is daardoor een voorval, dat in de belevingswereld van de geest wordt getild, wordt gebeurd.
Een gebeurtenis is een voorval, dat door de tijd als stroom van gebeurtenissen wordt aangedragen. Vanuit de 'toekomst' komt die stroom van gebeurtenissen op de geest toe als dat, wat de geest toekomt en valt dan als een voorval in de belevingswereld van de geest; het valt de geest voor de voeten die er vervolgens op af moet stappen om er iets mee te doen.

Gebeurtenissen kunnen van algemene en van persoonlijke aard zijn. De gebeurtenissen die van persoonlijke aard zijn, horen bij die persoon, zoals ook de tijdelijke persoonlijkheid, waarmee die persoon naar de aarde is gekomen, bij die persoon hoort. Persoonlijkheid en gebeurtenissen horen bij elkaar, tussen hen bestaat een wisselwerking. De persoonlijke gebeurtenissen dragen die levenservaring aan, die de persoon als persoonlijke lessen nodig heeft om, door de verwerking ervan, geestelijk door te kunnen groeien.


terug naar de woordenlijst G


^