gespannenheid


Gespannenheid is een krachtsophoping binnen de geest, die tot ontlading zou moeten komen in een uitspraak of handeling, maar wat door de omstandigheden wordt verhinderd.
De menselijke geest is in zichzelf werkzaam met behulp van de geestelijke vermogens, door gebeurtenissen om zich heen waar te nemen, ze in zichzelf te verwerken door ze te overdenken en te doorvoelen, en vervolgens te willen handelen naar de door het denken en voelen gevormde wilsbesluiten. Door een uitspraak te doen of door te handelen vloeit de geestkracht naar buiten uit en kan de geest inwerken op de gebeurtenissen, die daardoor een andere richting krijgen. De handelende geest wil nu blijven zien (waarnemen) of de gevolgen van de uitspraken of handelingen (willen) in overeenstemming zijn met de overdenkingen en doorvoelingen.
Daardoor ontstaat er in de geestelijke werkzaamheid een kringloop van uitwendige gebeurtenissen en innerlijke, geestelijke werkzaamheid. Gebeurtenissen zetten de geest aan tot werkzaamheid, waardoor de geest invloed kan uitoefenen op de loop van die gebeurtenissen, wat de geest dan weer wil volgen door die veranderingen te willen waarnemen.

Wanneer de gedachten en gevoelens door remmende omstandigheden niet kunnen uitvloeien in een bevrijdende en daardoor ontspannende handeling, blijft de geest met die gedachten, gevoelens en wilsbesluiten zitten. De kringloop van uitwendige gebeurtenissen en innerlijke, geestelijke werkzaamheid wordt verstoord. Alleen de innerlijke werkzaamheid blijft over.
Dat heeft tot gevolg dat gedachten en gevoelens nu alleen in de geest in een kringloop gaan ronddraaien. Iedere keer zetten dezelfde gedachten en gevoelens de wilskracht weer aan om te handelen. Zolang dat handelen door de omstandigheden wordt verhinderd, blijven de gedachten en gevoelens levend en hoopt de wilskracht die bij die gedachten en gevoelens hoort, zich op, doordat de geest iets wil, maar het niet kan doen. Dat zich ophopen van ongebruikte geestkracht is de oorzaak van innerlijke gespannenheid.


terug naar de woordenlijst G


^