gnosis


Het Griekse woord 'gnosis' betekent: 'kennis', maar in het bijzonder kennis, die de leerling bewust maakt van het wezenlijke van zichzelf, die de kosmos laat zien als beeld van God, en die ten slotte tot eenwording met God zelf voert. Het gaat om kennis omtrent het wezenlijke van zichzelf, die wordt bevestigd door persoonlijke ervaringen met de geestelijke werkelijkheid.
De bekendste omschrijving vanuit de Gnosis zelf is die van Clemens van Alexandrië:
"Wat ons bevrijdt is de Gnosis: de kennis
- wie wij waren en wat wij zijn geworden,
- waar wij waren en waarin wij hier zijn geworpen,
- waarvan wij worden verlost en waarheen wij ons spoeden,
- wat de geboorte is en wat de wedergeboorte."
Clemens van Alexandrië; Exerpta ex Theodora, 87, 2


terug naar de woordenlijst

terug naar het weblog^