godheid


De godheid is: al het goddelijke. Goddelijk is alles, wat uit de goddelijke algeest is voortgekomen. Daartoe behoren de menselijke geesten als Gods godenkinderen, geboren uit God als hun goddelijke vader en moeder. In wezen is de godheid het goddelijke gezin; en de menselijke geest 'is er een van God'.
Binnen het goddelijke gezin zijn Gods gedachten, gevoelens en bewuste wilshandelingen werkzaam, die in de vorm van Gods engelen bij Gods godenkinderen zijn en hen begeleiden. De engelen zijn werkzaam als ouderlijke bemoediging, aansporing en vermaning. Zij helpen Gods godenkinderen op hun weg naar zelfverwerkelijking en hereniging. Zij verschijnen voor het geestesoog in dezelfde geestgedaante als de heilige geest.
De werelden van Gods schepping dienen als behuizing voor het goddelijke gezin, de mensheid.


terug naar de woordenlijst G


^