hebzucht


De toestand van ónbewuste vereenzelviging met het tijdelijke bestaan is een algemene begintoestand. Het is een algemene en van tevoren bestaande geestestoestand waarmee iedere mens, zonder dat te beseffen, aan dit bestaan begint. Op sommige gebieden van dit bestaan kan die geestestoestand uitgroeien tot een toestand van bewúste vereenzelviging met bepaalde mensen, zaken, voorwerpen of met de werking van bepaalde stoffen.
Deze bewuste vereenzelviging is de gehechtheid. De gehechtheid is een toestand waarin de geest zodanig in sommige zaken is opgegaan, dat zíj als het ware de baas over de geest zijn geworden. Of de geest het nu wil of niet, hij of zij móet dan bewúst naar de bevrediging van bepaalde verlangens streven.
Hoe ziet het waarnemingsvermogen in deze toestand er uit? Door de gehechtheid van de geest aan bepaalde zintuiglijke gewaarwordingen wordt het waarnemingsvermogen verbonden aan een vaak dwangmatig verlangen daarnaar. Dat verlangen gaat gepaard met de dwingende noodzaak om die dingen of die stoffen, die dat verlangen kunnen bevredigen, ook te bezitten, te hebben. Met andere woorden, door gehechtheid aan het zintuiglijke ervaarbare kan het waarnemingsvermogen worden gekenmerkt door zintuiglijkheid: door genotzucht en hebzucht.


terug naar de woordenlijst H


^