heelwording


Heelwording is de groei die iedere menselijke geest meemaakt naar de toestand van heelheid: geestelijke volwassenheid en hereniging met de geestelijke oorsprong.
Iedere menselijke geest die door de leerschool van het stoffelijke bestaan heen gaat, groeit geestelijk; dit komt doordat de geest zich staande moet houden in de tijd als stroom van leerzame gebeurtenissen, door die gebeurtenissen met de eigen geestelijke vermogens te verwerken. Zelfs als de geest door ongeloof deze geestelijke betekenis van het tijdelijke bestaan afwijst, wordt toch, zij het langzaam, een geestelijke groei doorgemaakt. Déze geestelijke groei naar heelheid overkomt de geest op lijdzame wijze, vandaar het gebruik van het hulpwerkwoord van de lijdende vorm: 'worden'.

Heelwording hangt weliswaar samen met zelfverwerkelijking, maar tussen beide is een wezenlijk verschil. Heelwording is geestelijke groei die lijdzaam en onbewust verloopt, en de geest overkomt louter door de aanwezigheid in het tijdelijke bestaan; terwijl zelfverwerkelijking geestelijke groei is door eigen, bewuste keuze en inspanning.
Door de heelwording zullen álle menselijke geesten uiteindelijk de staat van geestelijke volwassenheid als godenkind en hereniging met de geestelijke oorsprong bereiken, ondanks dat zij aanvankelijk door de noodzakelijke onbewustheid van zichzelf dit feit zullen afwijzen.
Zie ook 'zelfwording' en 'zelfverwerkelijking'.


terug naar de woordenlijst H


^