heerszucht


De toestand van ónbewuste vereenzelviging met het tijdelijke bestaan is een algemene begintoestand. Het is een algemene en van tevoren bestaande geestestoestand waarmee iedere mens, zonder dat te beseffen, aan dit bestaan begint. Op sommige gebieden van dit bestaan kan die geestestoestand uitgroeien tot een toestand van bewúste vereenzelviging met bepaalde mensen, zaken, voorwerpen of met de werking van bepaalde stoffen.
Deze bewuste vereenzelviging is de gehechtheid. De gehechtheid is een toestand waarin de geest zodanig in sommige zaken is opgegaan, dat zíj als het ware de baas over de geest zijn geworden. Of de geest het nu wil of niet, hij of zij móet dan bewúst naar de bevrediging van bepaalde verlangens streven.

Hoe ziet het wilsvermogen in deze toestand er uit? Door gehechtheid aan eigen wilsbesluiten kan het gedrag worden gekenmerkt door handelend op willen treden. Maar door de vereenzelviging met anderen ook door: ánderen willen laten handelen naar die eigen besluiten. Met andere woorden, door gehechtheid aan de wilsbesluiten kan de wilskracht worden gekenmerkt door dadendrang, onbeheerste ondernemingslust en heerszucht.


terug naar de woordenlijst H


^