informatie


Het woord 'informatie' komt van het Latijnse werkwoord 'informare': 'vormgeven', vormen', dat samenhangt met het zelfstandige naamwoord 'forma': vorm, beeld, gedaante, gestalte.
Zoals dat gaat met leenwoorden geeft iedereen er zo'n beetje zijn eigen betekenis aan, waardoor er tientallen begripsomschrijvingen zijn, voor iedere discipline één. Maar oorspronkelijk gaat het om het vormgeven als: het vormen van een vorm.

Deze vormen bestaan niet alleen in de stoffelijke wereld, maar ook in de geest zelf. Het meest kenmerkende van de geest is dat die bestaat uit geestelijk licht en geestelijke warmte. Dat licht en die warmte is in de geestelijke wereld ervaarbaar in een doordringbare toestand waarin dat licht en die warmte vormbaar zijn, en in een doordringende toestand, die samenhangt met het zelfscheppende vermogen van de geest, zélf vorm te geven aan het innerlijke licht tot er lichtbeelden, denkbeelden ontstaan, wat 'lichtvormen' zijn.
In die zin hangt 'informatie' als geestelijk verschijnsel samen met zowel waarnemen (vormbaar licht dat tot kennis leidt) en denken (de begripsvorming die ontstaat door de lichtbeelden van de kennis te behandelen en te vergelijken met andere ervaringen en kennis, om ze te kunnen benoemen).

Allerhande verschijnselen kunnen 'informatiedrager' zijn. Licht bijvoorbeeld draagt informatie met zich mee in de vorm van de golflengte (kleur), amplitudo (intensiteit) en polarisatie (de hoek van de golfbeweging). Geluid draagt informatie met zich mee in de vorm van toonhoogte en intensiteit. Een elektron draagt informatie met zich mee in de vorm van elektrische lading, snelheid en spin.

Informatie en energie zijn twee verschijnselen die uitdrukkingen zijn van de geest als 'bewuste kracht'. Door iets waar te nemen wordt de geest zich ervan bewúst (informatie) en komt daardoor in de geestestoestand van bewustzijn; door met die kennis vervolgens iets te willen doen, is de geest een willende krácht (energie).
Zie voor het begrip 'bewustzijn' aldaar in de woordenlijst.


terug naar de woordenlijst I

terug naar het weblog^