innerlijk


Het innerlijk is het binnenste van de geest zelf, het hart, de binnenkant van de bolvormige wolk.
Het innerlijk van de geest is een bolvormige ruimte, die bestaat uit geestelijk licht en geestelijke warmte. De lichtende warmte is een uiting van de geest als bewuste levenskracht. De warmte komt voort uit de geest als kracht; het licht komt voort uit de geestkracht in de toestand van bewustzijn. Doordat beide zich in een trillende toestand bevinden, is het innerlijk van de geest een levende warmte en een levend licht.

Met de geest als kracht die zich als geestelijke warmte voordoet, is het vermogen om te willen verbonden; met de geest als bewustzijnstoestand die zich als geestelijk licht voordoet, is het vermogen om waar te nemen verbonden.
Meteen rondom het innerlijk in de geest bevindt zich de binnenwereld: de ziel als uitstraling van de geest. De ziel is een vormbare, lichtende krachtruimte, waarin de geest de gedachten als de lichtbeelden, die de geest in het eigen innerlijke licht vormt, kan afdrukken en ze zo in de eigen binnenwereld kan bewaren. Zo nodig kunnen ze van daaruit in de buitenwereld tot uitdrukking worden gebracht.


terug naar de woordenlijst I


^