inwerking


Wanneer de menselijke geest, door zichzelf als werk ter hand te nemen, op weg is naar de zelfverwerkelijkte geestestoestand, dan komt langzaam maar zeker de geestestoestand van de menselijke geest in overeenstemming met die van de goddelijke algeest. Daardoor kan de algeest vervolgens, door middel van de heilige geest, de engelen of de broeders en zusters als geestelijke begeleiders, de verbinding met de menselijke geest merkbaar herstellen.
Dat gebeurt doordat vanuit de geestelijke wereld door de begeleiders met hun geestkracht wordt ingewerkt op de kruinchakra op het hoofd of op een andere chakra. De menselijke geest op aarde ervaart daardoor het binnenstromen van kracht van boven, waardoor de menselijke geest wordt ontroerd en in beweging komt. Datzelfde is het geval met het lichaam, dat ook door de inwerkende kracht kan gaan trillen en heen en weer wordt bewogen. Dit gebeuren is het begin van de hereniging van de menselijke geest met de goddelijke algeest, de bron waar de geest ooit uit is geboren.


terug naar de woordenlijst I


^