leervermogen


Het vermogen om door waar te nemen, te denken, te voelen en te willen gebeurtenissen zodanig te verwerken tot ervaringen en kennis, dat die bij een volgende, overeenkomende gebeurtenis meteen en nuttig kan worden gebruikt.
Het leervermogen wordt gevormd door de vier geestelijke vermogens (zie aldaar).


terug naar de woordenlijst L


^