het leven moet zelf zijn eigen klimaat vormen

"We kunnen geen aliens vinden, doordat ze al zijn uitgestorven."
Scientias. 22 januari 2016, Caroline Kraaijvanger

Waardoor kunnen we geen buitenaards leven vinden? Doordat leven op andere planeten maar kort kan bestaan en snel uitsterft, aldus onderzoekers.
Wetenschappers vermoeden dat er in onze Melkweg alleen al miljarden leefbare planeten te vinden zijn. Je zou dan ook verwachten dat we al snel signalen van de aanwezigheid van buitenaardse wezens moeten krijgen. Maar dat is tot op heden niet gebeurd. Waar zitten die aliens toch?

ET (Extra-Terrestrial) is dood
Wetenschappers van de Australian National University, Aditya Chopra and Charles H. Lineweaver, komen met een mogelijke verklaring voor het feit, dat we nog steeds geen kennis hebben gemaakt met ET: ET is dood. "Het universum is waarschijnlijk gevuld met leefbare planeten, dus veel wetenschappers denken dat het moet wemelen van de aliens," vertelt onderzoeker Aditya Chopra. "Jong leven is echter zo kwetsbaar, dat we denken dat het op al die andere planeten zelden snel genoeg heeft kunnen evolueren om te overleven."

Instabiele systemen
"De meeste planetaire systemen blijken namelijk niet stabiel te zijn. Om voor zichzelf een leefbare planeet te kunnen krijgen, moeten eencellige levensvormen er door hun stofwisseling zélf broeikasgassen zoals water en koolstofdioxide vormen en reguleren; dit is nodig om de oppervlaktetemperatuur stabiel te houden." Dat is wat de levensvormen op aarde waarschijnlijk hebben gedaan.
"Het leven op aarde speelde waarschijnlijk zelf een leidende rol in het vormen en stabiliseren van het klimaat van onze planeet," vertelt onderzoeker Charley Lineweaver.

De aarde, Venus en Mars
De onderzoekers wijzen erop dat zo'n vier miljard jaar geleden in ons zonnestelsel meerdere leefbare planeten waren te vinden: niet alleen de aarde, maar ook Venus en Mars waren mogelijk leefbaar. Maar ongeveer een miljard jaar nadat Venus en Mars waren ontstaan, trad er een - fatale - klimaatverandering op. Venus werd een hete broeikas en Mars werd ijskoud. Als er al leven op de twee planeten was ontstaan, dan moet het ergens in die periode - nog vóór het in staat was het klimaat te vormen en te reguleren - al het veld hebben geruimd.

Geen stabiliteit
"Dat we nog geen signalen van aliens hebben gekregen, heeft mogelijk weinig te maken met de waarschijnlijkheid dat er leven of intelligent leven kán ontstaan," aldus Chopra. In plaats daarvan zou het alles te maken hebben met het feit, dat dat leven er niet snel genoeg in is geslaagd het klimaat op een planeet zo te reguleren, dat het stabiel blijft. In feite werd klimaatverandering al die aliens dus al in een vroeg stadium fataal.
Aliens dus die al in een vroeg stadium van hun evolutie uitstierven en daardoor niet meer door mensen te detecteren zijn. De onderzoekers noemen het de 'Gaian Bottleneck'. "Een intrigerende voorspelling op basis van het Gaian Bottleneck-model is, dat het merendeel van de fossielen in het universum afkomstig zal zijn van uitgestorven microbieel leven en niet van meercellige soorten zoals dinosaurussen of mensachtigen, die immers miljarden jaren nodig hebben om te evolueren," stelt Lineweaver.

Bronmateriaal: "The aliens are silent because they are extinct" - Australian National University


‘Aliens laten niks van zich horen doordat ze zijn uitgestorven’
bron: allesoversterrenkunde.nl
21 januari 2016, Australian National University, Aditya Chopra and Charles H. Lineweaver

Potentieel leefbare planeten zijn er genoeg. Maar is er ook leven? (Planetary Habitability Laboratory (UPR Arecibo))

Volgens twee astrobiologen van de Australian National University is het leven op planeten doorgaans van korte duur. Organismen zouden bijna altijd in een vroeg stadium bezwijken aan het snelle opwarmen of afkoelen van hun planeet.

Het heelal wemelt waarschijnlijk van de rotsachtige werelden waar water en energiebronnen voorhanden zijn. Je zou dus, zoals de Italiaanse natuurkundige Enrico Fermi al in 1950 opmerkte, verwachten dat we regelmatig iets van geavanceerd buitenaards leven zouden merken. Dat dit niet zo is, wordt de Fermi-paradox genoemd.

De beide astrobiologen stellen daar de ‘Gaiaanse Bottleneck’ tegenover. Volgens deze theorie zou leven in het prille begin zo kwetsbaar zijn, dat de kans groot is dat het al vroeg uitsterft.

Dat komt doordat het klimaat op veel jonge planeten eenvoudigweg te instabiel is. Om de temperatuur op zo’n planeet leefbaar te houden, zouden eenmaal gevormde organismen de productie van broeikasgassen zoals waterdamp en koolstofdioxide voortdurend moeten bijstellen.

Het is nog maar de vraag hoe vaak dat lukt. Oorspronkelijk waren Venus en Mars waarschijnlijk net zo leefbaar als de aarde, maar binnen een miljard jaar was Venus veranderd in een broeikas en Mars in een vrieskist. Als er ooit al leven is geweest op deze planeten, was dat klaarblijkelijk niet in staat om het snel veranderende klimaat te stabiliseren. Voor zover we nu weten, is dat alleen op de aarde gelukt. (EE)

Bron: Astrobiology, Volume 16, Number 1, 2016; Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/ast.2015.1387 (januari 2016)


terug naar het antropisch principe

terug naar het weblog


^