levensbestemming


Het lot of de levensbestemming verwijst naar de gebeurtenis die de geest in het huidige, tijdelijke bestaan moet overkomen om een handeling uit het verleden of uit een vorig bestaan af te maken of weer goed te maken.


terug naar de woordenlijst L


^