materialisme


Het materialisme is de wereldbeschouwing, die uitsluitend uitgaat van de stoffelijke werkelijkheid en alle verschijnselen alleen daaruit wil verklaren.
Het woord 'materie' komt van het woord 'mater': moeder. Deze woordkeus komt voort uit het feit dat men in de oudheid zag, dat alles in de schepping 'wordt geboren'; in het Latijn is dat 'nasci': geboren worden, waarvan het woord 'natura' en 'natuur' is afgeleid; en geboren wordt je uit een moeder, vandaar de woordkeus.

De reeks van geboortes moet natuurlijk wel ergens een begin hebben, waarvoor in het materialisme het bestaan van een 'oerknal' wordt aangenomen, een onmeetbaar punt waarin de gehele schepping in verdichte toestand aanwezig zou zijn geweest. Aangezien deze toestand natuurkundig onverklaarbaar is, wordt dit punt terecht een 'singulariteit' genoemd, een 'vreemdheid'. Het wordt nog vreemder omdat men aanneemt dat dit punt uit het niets is ontstaan, wat een tegenstrijdigheid is. Niets is 'niet iets' en uit wat niet is, kan niet iets voortkomen wat is.
Om dit onoplosbare vraagstuk toch op te lossen, verruimen sommigen het begrip 'niets' zodanig, dat er toch iets uit voort zou kunnen komen. Het aanpassen van een begrip om een bepaald denkbeeld te rechtvaardigen, is echter het invoeren van een persoonlijke (subjectieve) mening en is niet alleen onwetenschappelijk, maar ook zelfbedrog.


terug naar de woordenlijst

terug naar het weblog^