De gunstige gevolgen van meditatie op de geestelijke en lichamelijke gezondheid


Van het Latijnse woord 'meditatio' is de etymologie onbekend. Waarschijnlijk is het eerste deel van het woord 'medium': midden en dan zou het kunnen betekenen: naar het midden gaan; met andere woorden: naar het 'hart' gaan, naar het 'innerlijk' gaan. Het woord heeft dan de betekenis: tot jezelf komen in het innerlijk, door je aandacht en toewijding op jezélf te richten... waar je voor jezelf herkenbaar bent aan de werkzaamheid van je eigen geestelijke vermogens.
Daar de menselijke geest in de geestelijke wereld zichtbaar is als een bolvormige wolk van geestelijk licht en geestelijke warmte, is er werkelijk sprake van een 'innerlijk' in de vorm van een innerlijke ruimte in jezelf als geest, waarbinnen je met je geestelijke vermogens werkzaam bent. De aandacht kan daardoor daadwerkelijk naar binnen worden gericht.

Bij de gerichte meditatie wordt aangeraden een bepaalde gedachte in zichzelf vast te houden (denken) en daar de aandacht op gericht te houden (waarnemen). De meest zinvolle gedachte is echter de werkelijkheid van jezelf als menselijke geest. Die is herkenbaar aan de werkzaamheid van de geestelijke vermogens die je in jezelf ervaart: het is het waarnemen van die gedachte, het overdenken en doorvoelen ervan, en je aandacht daarop gevestigd willen houden.
Je bezint je dan op een 'werkelijkheid', want een werkelijkheid is: 'dat, wat werkt'. Aangezien jij het zélf bent die in zichzelf met zijn geestelijke vermogens werkzaam is en je je aandacht daarop richt, is dit een bezinning op jezelf. Vandaar dat in geestkunde over 'zélfbezinning' wordt gesproken als het over 'meditatie' gaat.

Tegenwoordig wordt vrijwel iedereen voor haast elk onderzoek in een MRI-scanner geschoven, waar echter in feite niets anders zichtbaar wordt gemaakt dan de bloedstroom naar dat hersengebied, dat op dat ogenblik werkzamer is dan de rest van de hersenen. Die werkzaamheid is echter de weerspiegeling in de hersenen van de werkzaamheid van de géést.
Het is de geest die zijn werkzaamheid op de hersenen afdrukt en die ze zo gebruikt als het stuurorgaan, waarmee de geest zijn werkzaamheid middels het lichaam tot uitdrukking kan brengen in de stoffelijke wereld. Maar door de toestand van onbewuste vereenzelviging met dit stoffelijke bestaan is de geest het eigen zelfbewustzijn verloren. De geest als de levenskracht heeft zich hier met de stof, het niet-levende verbonden, kan daardoor zichzelf niet meer zijn en verliest het zelfbesef: de toestand van onwetendheid omtrent zichzelf als geest, waarna alle aandacht en toewijding op de stoffelijke wereld worden overgedragen.

Zelfbezinning (meestal meditatie genoemd) is de weg terug naar zichzelf; het is de 're-ligio': de herverbinding met het wezenlijke. Het is de geestelijke oefening die erop is gericht aandacht en toewijding los te maken uit de verwarrende veelheid van het stoffelijke bestaan, en die terug te voeren tot de levende kern van zichzelf: de werkzame, menselijke geest. Die werkzaamheid is te ervaren door de werkzaamheid van de geestelijke vermogens, het waarnemen, denken, voelen en willen.
Wie de werkelijkheid daarvan tot zichzelf door laat dringen, komt onmiddellijk tot zelfbewustwording van zichzelf als menselijke geest, de eeuwige, werkzame levenskracht. Dát besef heeft de gunstige uitwerking van zelfbezinning op de geestelijke en (door de hersenen heen) op de lichamelijke gezondheid, tot gevolg.

Waar in de volgende artikelen over 'hersenen' en 'brein' wordt gesproken, kan in gedachten worden houden dat deze spreekwijze een gevolg is van de geestestoestand van onbewuste vereenzelviging met dit bestaan. Want wat op MRI-beelden is te zien en aan de hersenen zelf wordt toegeschreven, is het gevolg van de inwerking door de menselijke geest, die van de hersenen als stuurorgaan gebruik maakt.

Inhoud
1. Meditatie: welke invloed heeft het op de mens?
2. Mens kan lichaamstemperatuur door meditatie laten stijgen
3. Meditatie verandert de manier waarop het brein emoties verwerkt
4. Yoga verandert de reactie van 68 genen
5. Mediteren vermindert gevoel van eenzaamheid
6. Meditatie brengt een mens fatsoen bij
7. Clear new evidence for mind-body connection
8. This is your brain on meditation: concentrative and nondirective meditation
9. Gene expression changes with meditation
10. Meditatie werkt beter dan sommige pijnstillers
11. Meditatie maakt ons creatief
12. Meditatie maakt brein scherper
13. Mindfulness werkt bij depressie
14. Mediteren verbetert de opmerkzaamheid
15. Meeleven dankzij meditatie
16. Meditatie is pure hersentraining
17. Lekker leeg in je hoofd
18. Meditatie verandert het brein binnen acht weken
19. Waarom je hersenen van yoga houden
20. Relaxation response could cut health care need by 43%
21. Can group meditation prevent violent crime?


1. Meditatie: welke invloed heeft het op de mens?
Scientias. Geschreven door Leonie Brummer op 26 april 2015

Hoe kunnen we aan de drukte van het dagelijkse leven ontsnappen? Veel mensen gaan mediteren in een poging te ontspannen en somberheid tegen te gaan. Maar wat doet meditatie nu echt met ons?
De essentie van meditatie is het leven in het nu. Gelukservaringen en diepe ontspanning worden pas ervaren als de aandacht wordt gericht op het hier en nu. Er wordt niet afgedwaald naar het verleden en de toekomst en er wordt geen oordeel geveld over huidige ervaringen. Het gevolg is minder stress, weerstand en spanningen.
Er zijn verschillende soorten meditatie. Er bestaan Oosterse meditatietechnieken, waaronder visualisatie- en zen-meditatie. De moderne technieken omvatten onder meer lach- en mindfulness-meditatie.

Drie principes
Bij meditatie staan drie principes centraal:
- te beginnen met het focussen op één ding (het meditatieonderwerp), 'zodat de geest zich concentreert';
- daarnaast moeten afdwalingen teruggebracht worden bij het meditatieonderwerp
- en tot slot passeren alle gedachten een persoon zonder hem/haar te storen.
Deze drie principes worden elke sessie toegepast en zijn een cyclisch proces.

En hoe voelt dat?
Ervaringsdeskundige Martina Jager vertelde over haar ervaring met meditatie: "Ik ben me volledig bewust van wat er is, zonder dat ik me hierdoor laat afleiden. Dit geeft ruimte in mijn geest en lichaam. Na het mediteren voel ik mij direct energieker en milder."
Daarnaast bleek ze van een afstand naar situaties te kunnen kijken en zich minder mee te laten slepen door instinctieve reacties. Dit maakte haar kalmer.

Steeds meer onderzoek
Sinds enkele jaren vormt meditatie een onderwerp in de wereld van hersenonderzoek. Er wordt steeds gerichter onderzocht welke effecten mediteren heeft op verschillende hersengebieden. Langzaam maar zeker komt er een duidelijker beeld van de hersengebieden die veranderingen ondergaan. Nieuwe tech-nieken op het gebied van neuro-imaging (bijvoorbeeld scans) maken het mogelijk om te onderzoeken wat er in ons hoofd gebeurt. Wat verandert er na meditatie?

1 De cortex
Meditatie zorgt ervoor dat de buitenste laag (de cortex) van de hersengebieden dikker wordt. Het gaat voornamelijk om hersengebieden waarbij zelfbeheersing een rol speelt.
Deze gebieden liggen in het voorhoofd. Zij vormen samen de prefrontale cortex en spelen een belangrijke rol bij aandacht en bij de gevoeligheid en verwerking van sensorische input. Door het dikker worden van de cortex functioneren de gebieden beter.

2 Meer grijs
Uit onderzoek is gebleken dat meditatiebeoefenaars in diverse gebieden meer grijze stof (cellen) hebben. De functie van de grijze stof is het verwerken van informatie en bestaat onder meer uit de cellichamen van de zenuwcellen. Meditatiebeoefenaars hebben meer grijze stof in gebieden geassocieerd met emotie-regulatie, zelfreflectie, leren, geheugenprocessen en het zien van verschillende mogelijkheden. Zij pres-teerden significant beter tijdens een geheugentaak.

3 Het zeepaardje
Na een aantal weken met meditatiesessies, nam de hippocampus (het zeepaardje) toe in volume bij zowel mannen als vrouwen. De hippocampus ligt aan de binnenzijde van de slaapkwabben en zowel in de linker- als rechterhersenhelft ligt er één. Door de kenmerkende vorm wordt de hippocampus ook wel het zeepaardje genoemd.
De hippocampus speelt een belangrijke rol bij het onthouden en leren van nieuwe informatie, maar ook bij het reageren op stimuli en het reguleren van emoties. Onderzoek toonde ook aan dat beoefenaars van meditatie zich beter konden concentreren en beter nieuwe informatie konden onthouden.

4 Windingen en groeven
Onze hersenen liggen met diepe vouwen in ons hoofd. De buitenste laag kent groeven, die sulci (enkel-voud: sulcus) worden genoemd. De verhogingen worden gyri (enkelvoud: gyrus) genoemd.
Ook hier is een verschil tussen niet-meditatiebeoefenaars en meditatiebeoefenaars. De mate van gyrificatie, de plooiing van de cortex, hangt samen met mediteren. Dit houdt in dat er meer gyrificatie is bij meditatiebeoefenaars. De exacte implicaties van deze samenhang zijn nog niet nader onderzocht.

5 Pijn
Recent onderzoek toont aan dat meditatie zorgt voor pijnreductie. Meditatie wordt toegepast in program-ma's voor chronische pijnpatiënten. Enkele hersengebieden, waaronder de thalamus, laten minder neurale activiteit zien als er wordt gemediteerd. De thalamus wordt gezien als een verbindingsstation waarin informatie van de zintuigen en ander hersengebieden naar de juiste gebieden wordt gestuurd. De thalamus speelt tevens een belangrijke rol bij emoties en aandacht en filtert welke informatie binnen en buiten het lichaam belangrijk is. De verminderde neurale activiteit wil daarom zeggen dat er minder pijn wordt ervaren. De onderzoekers concludeerden wel dat de mate van pijnreductie sterk afhankelijk is van het aantal jaren dat iemand mediteert en het type meditatie.

Hoewel meditatie een duidelijke verandering laat zien in verschillende hersengebieden, is meer onderzoek nodig om de onderliggende mechanismen in kaart te brengen. Dit betekent dat er een aantal interessante onderzoeken verwacht kunnen worden.

Dit artikel is geschreven door Leonie Brummer. Ze is afgestudeerd als psycholoog en heeft een passie voor onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, schrijven en spellen en verkoopt educatief speelgoed op haar eigen website.

Bronmateriaal:
Kort interview met Martina Jager.
Hözel, B. K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S. M., Gard, & Lazar, S. W. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, 191(1), 36-43.
Lazar, S. W., Kerr, C. E., Wasserman, R. H., Gray, J. R., Greve, D. N., Treadway, M. T., McGarvey, M., Quinn, B. T., Dusek, J. A., Benson, H., Rauch, S. L., Moore, C. I., & Fischl, B. (2005). Meditation experience is associated with increased cortical thickness. Neuroreport, 16(17), 1893-1897.
Luders, E., Toga, A. W., Lepore, N., & Gaser, C. (2009). The underlying anatomical correaltes of long-term meditation: Larger hippocampal and frontal volumes of gray matter. Neuroimage, 45(3), 672-678.
Luders, E., Kurth, F., Mayer, E. A., Toga, A. W., Narr., K. L., Gaser, C. (2012). The unique brain anato-my of meditation practitioners: alterations in cortical gyrification. Frontiers in Human Neuroscience, 6(34), 1-9.
Luders, E., Thompson, P. M., & Kurth, F. (2015). Larger hippocampal dimensions in meditation practitioners: differential effects in women and men. Frontiers in Psychology, 6, 1-6.
Nakata, H., Sakamoto, K., Kakigi, R. (2014). Meditation reduces pain-related neural activity in the ante-rior cirgulate insula, secondary somatosensory cortex, and thalamus. Frontiers in Psychology, 5(1489), 1-12.

terug naar de Inhoud


2. Mens kan lichaamstemperatuur door meditatie laten stijgen
Scientias. Geschreven door Caroline Kraaijvanger op 9 april 2013

Wetenschappers tonen voor het eerst aan dat het mogelijk is om met behulp van meditatie uw lichaams-temperatuur te bepalen. Met de meditatietechniek Tummo kunnen mensen hun lichaamstemperatuur flink laten stijgen. Dat schrijven wetenschappers van de universiteit van Singapore in het blad PLoS ONE. De onderzoekers trekken hun conclusies op basis van een experiment onder Tibetaanse nonnen.

Tibet
De nonnen namen deel aan een unieke ceremonie in Tibet. Ze zaten in de kou (het was -25 graden Celsius) en hadden natte doeken om zich heen gewikkeld. Vervolgens gingen ze mediteren volgens de Tummo-techniek. Hun lichaamstemperatuur steeg tot wel 38,3 graden Celsius en de nonnen bleken in staat om zo de natte doeken om hun lichaam ondanks de kou te laten drogen.

Het westen
Een tweede experiment vond plaats onder westerlingen die zich de ademhaling die bij Tummo-mediteren hoort, eigen hadden gemaakt. Ook zij konden hun lichaamstemperatuur door meditatie laten stijgen, maar niet zo sterk als de nonnen in Tibet.

Hoe werkt het?
Maar hoe kunnen mensen hun lichaamstemperatuur nu laten stijgen door te mediteren? Daar zitten twee processen achter, zo stellen de onderzoekers. Ten eerste maakten de proefpersonen tijdens het mediteren gebruik van een ademhaling die leidt tot thermogenese oftewel de productie van warmte. Daarnaast beeldden de nonnen zich in dat zich nabij hun ruggenwervel vlammen bevonden. Zo voorkwamen ze dat hitte verloren gaat.
Het onderzoek kan implicaties hebben voor een grote groep mensen. Zo blijkt uit de experimenten dat proefpersonen die de ademhaling die bij Tummo-mediteren hoort, leerden, zich na afloop energieker voelden. Ook konden ze zich beter concentreren.
"Niet-Tibetaanse mediterenden kunnen de ademhaling gebruiken om hun gezondheid te verbeteren en hun cognitieve prestaties te reguleren," stelt onderzoeker Maria Kozhevnikov.

Bronmateriaal:
"Mind Over Matter? Core Body Temperature Controlled by the Brain" - Universiteit van Singapore (via sciencedaily.com).

terug naar de Inhoud


3. Meditatie verandert de manier waarop het brein emoties verwerkt
Scientias. Geschreven door Caroline Kraaijvanger op 13 november 2012

Nieuw onderzoek wijst erop dat meditatie niet alleen gevolgen heeft voor het moment waarop u medi-teert, maar ook daarna nog invloed heeft op ons lichaam. Zo lijkt het erop dat onze hersenen na meditatie anders omgaan met emoties.
De onderzoekers verzamelden een flinke groep gezonde proefpersonen die nog nooit hadden gemediteerd. De groep werd in drieën gesplitst. De ene groep kreeg acht weken lang mindfulness meditatie. Hierbij leerden de proefpersonen zich bewust te worden van hun ademhaling, gedachten en emoties. De tweede groep kreeg acht weken lang compassie-meditatie waarbij de proefpersonen leerden om aardig en meelevend te zijn naar zichzelf en anderen. Een derde groep deed dienst als controlegroep en kreeg acht weken op rij informatie over de gezondheid aangeboden.

Angst
Drie weken voor de proefpersonen aan hun cursussen begonnen werden hun hersenen gescand terwijl ze naar negatieve, positieve of neutrale beelden keken. Ook werd vastgesteld hoe angstig de proefpersonen waren en of ze symptomen van depressie vertoonden. Drie weken na het experiment ondergingen de proefpersonen dat proces nogmaals.

Resultaat
De mensen die mindfulness meditatie hadden gevolgd, bleken tijdens de hersenscan die na afloop van het experiment werd gemaakt minder activiteit te vertonen in de amygdala (betrokken bij emotionele reacties) op zowel negatieve, als positieve en neutrale beelden. Dat was wel wat de onderzoekers hadden verwacht: ze vermoedden al dat deze vorm van meditatie ervoor zou zorgen dat mensen emotioneel stabieler zouden worden.
Ook in de groep die compassie-meditatie hadden gevolgd, nam de activiteit van de amygdala bij het zien van neutrale of positieve afbeeldingen af. De mensen uit deze groep die de compassie-meditatie buiten de cursus om ook thuis het vaakst hadden toegepast, vertoonden veel meer activiteit in dit deel van het brein bij het zien van negatieve beelden (beelden waarop mensen leden).
De activiteit van de amygdala bij de controlegroep was voor en na het experiment even sterk.

Conclusie
"De twee verschillende soorten meditatietraining brachten verschillen in de reactie van de amygdala, een deel van het brein waarvan we al decennia weten dat het belangrijk is voor emotie, op beelden met een emotionele inhoud, teweeg," concludeert onderzoeker Gaëlle Desbordes. "Het is voor het eerst dat meditatietraining het verwerken van emoties ook wanneer mensen niet aan het mediteren zijn, blijkt te beïnvloeden."
Het onderzoek wijst erop dat meditatie langdurige invloed heeft op het functioneren van het brein, en dan met name het verwerken van emoties, zo schrijven de onderzoekers in het blad Frontiers in Human Neu-roscience.
"We denken dat deze twee vormen van meditatie andere aspecten van het brein bewerken. Aangezien compassie-meditatie ontwikkeld is om gevoelens van medeleven te versterken, is het logisch dat het de reactie van de amygdala op mensen die lijden, versterkt. Een toename in de activiteit van de amygdala hing ook samen met een afname in de scores op het gebied van depressie in deze groep, dat suggereert dat meeleven met anderen ook goed is voor jezelf."

Bronmateriaal:
"Meditation appears to produce enduring changes in emotional processing in the brain" - massgeneral.org

terug naar de Inhoud


4. Yoga verandert de reactie van 68 genen
Scientias. Geschreven door Caroline Kraaijvanger op 25 juli 2012

Wetenschappers hebben ontdekt waarom yoga ons lichaam zo goed doet en ons van onze stress afhelpt: yoga zorgt ervoor dat zeker 68 genen anders gaan reageren.
Dat blijkt uit een onderzoek onder 45 mantelzorgers. Deze groep mensen zorgde voor familieleden met dementie. De onderzoekers kozen er bewust voor juist deze groep te bestuderen: uit eerdere studies is al gebleken dat zij door de stress waar ze met te maken hebben een verhoogd risico lopen op onder meer klinische depressies. Maar uit studies bleek ook dat yoga ervoor zorgde dat de stress en kans op een de-pressie afnam.

Experiment
De onderzoekers vroegen zich af hoe yoga die kansen op serieuze gezondheidsproblemen kon verkleinen. En dus zetten ze een onderzoek op. Ze verdeelden de groep mantelzorgers in tweeën. De ene helft van de groep luisterde acht weken lang, elke dag gedurende 12 minuten naar een cd met relax-muziek. De andere groep deed acht weken lang, elke dag gedurende 12 minuten yoga-oefeningen (waaronder Kirtan Kriya Meditatie). Voor en na het experiment werd wat bloed bij de proefpersonen afgenomen.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de meditatie ervoor zorgde dat maar liefst 68 genen anders reageerden. Dat resulteerde in minder ontstekingen. Hoe kan dat? Ons lichaam beschikt over een aantal biologische mechanismen die ervoor zorgen dat het immuunsysteem sneller met een ontstekingsreactie komt. Wanneer we veel stress ervaren, kan het zijn dat ons immuunsysteem voortdurend in een soort staat van paraatheid verkeert en dus continu met een ontstekingsreactie komt. Dat resulteert in tal van (chronische) gezondheidsproblemen.
"Het doel van deze studie was vaststellen of meditatie de activiteit van eiwitten die de expressie van ge-nen die betrokken zijn bij het immuunsysteem, beïnvloeden," legt onderzoeker Helen Lavrtsky uit. "Onze analyse laat een beperkte activiteit van de eiwitten die verband houden met meer ontstekingsreacties, zien."
Het onderzoek is goed nieuws, zo stelt Lavrtsky. Zeker voor mensen die met veel stress te maken hebben en dus ook weinig tijd hebben om te ontstressen. Kort (gedurende twaalf minuten) aan een eenvoudige vorm van yoga doen, kan de kans op tal van gezondheidsproblemen al verkleinen.

Bronmateriaal:
"Yoga reduces stress; now it's known why" - UCLA.edu

terug naar de Inhoud


5. Mediteren vermindert gevoel van eenzaamheid
Scientias. Geschreven door Caroline Kraaijvanger op 15 augustus 2012

Mensen die zich eenzaam voelen, doen er wellicht goed aan om te gaan mediteren. Dat vermindert name-lijk het gevoel van eenzaamheid en dus ook de kans op aandoeningen die (mede) door eenzaamheid ver-oorzaakt worden. Dat schrijven onderzoekers van de universiteit van Californië, Los Angeles in het blad Brain, Behavior and Immunity. Ze baseren hun conclusie op een experiment met veertig volwasse-nen die tussen de 55 en 85 jaar oud waren.
Voor het experiment startte, werd vastgesteld hoe eenzaam de mensen waren. Ook namen de onderzoe-kers wat bloed af en splitsten de groep in tweeën. De ene groep ging mediteren. De proefpersonen leerden MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) hierbij wordt gepoogd mensen het verleden en de toekomst te laten vergeten en enkel in het nu te laten leven. De andere groep deed dienst als controlegroep en ging niet mediteren.

Meditatie
De groep die ging mediteren, leerde de benodigde technieken tijdens wekelijkse bijeenkomsten die twee uur duurden. Ook oefenden ze thuis door dagelijks dertig minuten te mediteren. Bovendien gingen ze eenmalig één dag in retraite.

Resultaten
Na acht weken werd opnieuw bloed afgenomen. Ook werd weer gekeken hoe eenzaam de proefpersonen zich voelden. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die mediteerden zich minder eenzaam voelden. Boven-dien wees het bloedonderzoek erop dat meditatie en het verminderde gevoel van eenzaamheid ook het immuunsysteem goed deed.
"Onze studie presenteert het eerste bewijs dat laat zien dat een psychologische interventie die eenzaam-heid vermindert ook de expressie van genen die ontstekingen mogelijk maken, vermindert," vertelt onderzoeker Steve Cole. Als nader onderzoek dezelfde resultaten oplevert, kan meditatie zomaar uitgroeien tot een manier waarop ouderen hun kwaliteit van leven zowel op het gebied van lichaam en geest, verbe-teren.

Bemoedigend
"Hoewel dit een kleine groep (proefpersonen, red.) was, zijn de resultaten bemoedigend," vertelt onderzoeker Michael Irwin. "Het kan worden toegevoegd aan het groeiende aantal onderzoeken dat de positie-ve effecten van een variatie aan meditatieve technieken, waaronder tai chi en yoga, laat zien."
Eenzaamheid is een groot probleem, zeker onder ouderen. Uit eerdere studies is al gebleken dat het de kans op hartproblemen, Alzheimer en depressie kan vergroten. Ook lijkt het het leven van mensen te kunnen verkorten. Een methode die eenzaamheid onder ouderen vermindert, is dan ook meer dan welkom.

Bronmateriaal:
"Meditation reduces loneliness" - UCLA.edu

terug naar de Inhoud


6. Meditatie brengt een mens fatsoen bij
Scientias. Geschreven door Nathalie Pérez op 2 april 2013

Voor een oudere vrouw opstaan in de trein? Waarom zou u wanneer zelfs jongere, fittere mensen dit niet doen. Gauw richt u uw blik op uw boek of op uw telefoon: doen alsof u niets gezien heeft. Wanneer u mediteert zou u wel opstaan, dat blijkt uit nieuw onderzoek.
Dat mediteren ons creatiever maakt en het gevoel van eenzaamheid vermindert, wisten we al. Ook na meditatie reageert ons lichaam anders op prikkels doordat ons brein anders emoties verwerkt: u wordt emotioneel stabieler. Zou mediteren dan ook invloed kunnen hebben op ons karakter? Onderzoekers aan de Northeastern University bogen zich eens over dit vraagstuk en zochten uit welk effect meditatie kan hebben op het medeleven.

Deelnemers volgden acht weken lang een meditatietraining. De ene groep kreeg een andere manieren van meditatie aangeleerd dan de andere groep. Ook was er nog een controlegroep, bestaande uit mensen die niet mediteerden. Hierna werden ze onderworpen aan een test in een wachtkamer met drie stoelen. Op twee van de stoelen zat een acteur en op de derde stoel kon de deelnemer plaatsnemen. Hierna kwam iemand op krukken binnen die zichtbaar veel pijn had. De acteurs negeerden de persoon door met hun telefoon te 'spelen' of hun boek te openen en te gaan lezen. Deelnemers die niet meededen aan een vorm van meditatietraining stonden maar in vijftien procent van de gevallen op om te helpen, terwijl vijftig procent van de proefpersonen die hadden gemediteerd in actie kwamen. Dat vertelt hoofdonderzoeker David DeSteno. Deze vijftig procent was bij beide vormen van meditatie ongeveer gelijk, wat erop duidt dat verschillende meditatievormen ervoor zorgen dat mensen meer met anderen meeleven.

Fatsoen
Het meest verrassende van dit onderzoek in het blad Psychological Science is dat meditatie mensen fatsoen lijkt bij te brengen: mensen helpen iemand met pijn ook al is de 'norm' anders. "Het feit dat de andere acteurs de pijn negeerden, creëert het 'bystander-effect', een effect dat er normaal voor zorgt dat mensen minder geneigd zijn om te helpen," vertelt DeSteno. Zo lijkt het wetenschappelijk bewijs op tafel te liggen dat meditatie, in welke vorm dan ook, de morele geest kan veranderen.

Bronmateriaal:
" Can Meditation Make You a More Compassionate Person?" - Association for Psychological Science.

terug naar de Inhoud


7. Clear new evidence for mind-body connection
ScienceBlog. November 3, 2014

Impact of meditation, support groups seen at cellular level in breast cancer survivors
For the first time, researchers have shown that practising mindfulness meditation or being involved in a support group has a positive physical impact at the cellular level in breast cancer survivors.

A group working out of Alberta Health Services' Tom Baker Cancer Centre and the University of Calga-ry Department of Oncology has demonstrated that telomeres - protein complexes at the end of chromosomes - maintain their length in breast cancer survivors who practise meditation or are involved in sup-port groups, while they shorten in a comparison group without any intervention.

Although the disease-regulating properties of telomeres aren't fully understood, shortened telomeres are associated with several disease states, as well as cell aging, while longer telomeres are thought to be pro-tective against disease.

"We already know that psychosocial interventions like mindfulness meditation will help you feel better mentally, but now for the first time we have evidence that they can also influence key aspects of your biology," says Dr. Linda E. Carlson, PhD, principal investigator and director of research in the Psychoso-cial Resources Department at the Tom Baker Cancer Centre.
"It was surprising that we could see any difference in telomere length at all over the three-month period studied," says Dr. Carlson, who is also a U of C professor in the Faculty of Arts and the Cumming School of Medicine, and a member of the Southern Alberta Cancer Institute. "Further research is needed to better quantify these potential health benefits, but this is an exciting discovery that provides encouraging news."
The study was published online today in the journal Cancer.
It can be found at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.29063/full

A total of 88 breast cancer survivors who had completed their treatments for at least three months were involved for the duration of the study. The average age was 55 and most participants had ended treatment two years prior. To be eligible, they also had to be experiencing significant levels of emotional dis-tress.
In the Mindfulness-Based Cancer Recovery group, participants attended eight weekly, 90-minute group sessions that provided instruction on mindfulness meditation and gentle Hatha yoga, with the goal of cultivating non-judgmental awareness of the present moment. Participants were also asked to practise medi-tation and yoga at home for 45 minutes daily.

In the Supportive Expressive Therapy group, participants met for 90 minutes weekly for 12 weeks and were encouraged to talk openly about their concerns and their feelings. The objectives were to build mu-tual support and to guide women in expressing a wide range of both difficult and positive emotions, rather than suppressing or repressing them.
The participants randomly placed in the control group attended one, six-hour stress management semi-nar.
All study participants had their blood analysed and telomere length measured before and after the inter-ventions.
Scientists have shown a short-term effect of these interventions on telomere length compared to a control group, but it's not known if the effects are lasting. Dr. Carlson says another avenue for further research is to see if the psychosocial interventions have a positive impact beyond the three months of the study period.

Allison McPherson was first diagnosed with breast cancer in 2008. When she joined the study, she was placed in the mindfulness-based cancer recovery group. Today, she says that experience has been life-changing.
"I was skeptical at first and thought it was a bunch of hocus-pocus," says McPherson, who underwent a full year of chemotherapy and numerous surgeries. "But I now practise mindfulness throughout the day and it's reminded me to become less reactive and kinder toward myself and others."
Study participant Deanne David was also placed in the mindfulness group.
"Being part of this made a huge difference to me," she says. "I think people involved in their own cancer journey would benefit from learning more about mindfulness and connecting with others who are going through the same things."

Read more at https://scienceblog.com/75127/clear-new-evidence-mind-body-connection/#Pu3pqY5b4GoIzde1.99

terug naar de Inhoud


8. This is your brain on meditation: concentrative and nondirective meditation
Science Blog, May 15, 2014

Mindfulness. Zen. Meditation drumming. Chakra. Buddhist and transcendental meditation. There are countless ways of meditating, but the purpose behind them all remains basically the same: more peace, less stress, better concentration, greater self-awareness and better processing of thoughts and fee-lings.
But which of these techniques should a poor stressed-out wretch choose? What does the research say? Very little - at least until now.
A team of researchers at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), the University of Oslo and the University of Sydney is now working to determine how the brain works during different kinds of meditation. Their most recent results were published in the journal Frontiers in Human Neurosci-ence.

1 Different meditation techniques can actually be divided into two main groups. One type is concentrative meditation, where the meditating person focuses attention on his or her breathing or on specific thoughts, and in doing so, suppresses other thoughts.
2 The other type may be called nondirective meditation, where the person who is meditating effortlessly focuses on his or her breathing or on a meditation sound, but beyond that the mind is allowed to wander as it pleases. Some modern meditation methods are of this nondirective kind.

"No one knows how the brain works when you meditate. That is why I'd like to study it," says Jian Xu, who is a physician at St. Olavs Hospital in Trondheim, Norway and a researcher at the Department of Circulation and Medical Imaging at NTNU.
Fourteen people who had extensive experience with the Norwegian technique Acem meditation were test-ed in an MRI machine. In addition to simple resting, they undertook two different mental meditation ac-tivities, nondirective meditation and a more concentrative meditation task.
The research team wanted to test people who were used to meditation because it meant fewer misunder-standings about what the subjects should actually be doing while they lay in the MRI machine.
Nondirective meditation led to higher activity than during rest in the part of the brain dedicated to pro-cessing self-related thoughts and feelings.
When test subjects performed concentrative meditation, the activity in this part of the brain was almost the same as when they were just resting.
"I was surprised that the activity of the brain was greatest when the person's thoughts wandered freely on their own, rather than when the brain worked to be more strongly focused," said Xu. "When the subjects stopped doing a specific task and were not really doing anything special, there was an increase in activity in the area of the brain where we process thoughts and feelings. It is described as a kind of resting net-work. And it was this area that was most active during nondirective meditation."

"The study indicates that nondirective meditation allows for more room to process memories and emo-tions than during concentrated meditation," says Svend Davanger, a neuroscientist at the University of Oslo, and co-author of the study.
"This area of the brain has its highest activity when we rest. It represents a kind of basic operating system, a resting network that takes over when external tasks do not require our attention. It is remarkable that a mental task like nondirective meditation results in even higher activity in this network than regular rest," says Davanger.
Most of the research team behind the study does not practice meditation, although three do: Professors Are Holen and Øyvind Ellingsen from NTNU and Professor Svend Davanger from the University of Oslo.
Acem meditation is a technique that falls under the category of nondirective meditation. Davanger believes that good research depends on having a team that can combine personal experience with meditation with a critical attitude towards results.

"Meditation is an activity that is practiced by millions of people. It is important that we find out how this really works. In recent years there has been a sharp increase in international research on meditation. Several prestigious universities in the US spend a great deal of money to research in the field. So I think it is important that we are also active," says Davanger.

Read more at https://scienceblog.com/72446/brain-meditation/#MV5miWqMvT0mj981.99

terug naar de Inhoud


9. Gene expression changes with meditation
ScienceBlog December 4, 2013

With evidence growing that meditation can have beneficial health effects, scientists have sought to under-stand how these practices physically affect the body.

A new study by researchers in Wisconsin, Spain, and France reports the first evidence of specific molecu-lar changes in the body following a period of mindfulness meditation.
The study investigated the effects of a day of intensive mindfulness practice in a group of experienced meditators, compared to a group of untrained control subjects who engaged in quiet non-meditative ac-tivities. After eight hours of mindfulness practice, the meditators showed a range of genetic and molecular differences, including altered levels of gene-regulating machinery and reduced levels of pro-inflammatory genes, which in turn correlated with faster physical recovery from a stressful situation.
"To the best of our knowledge, this is the first paper that shows rapid alterations in gene expression with-in subjects associated with mindfulness meditation practice," says study author Richard J. Davidson, founder of the Center for Investigating Healthy Minds and the William James and Vilas Professor of Psychology and Psychiatry at the University of Wisconsin-Madison.
"Most interestingly, the changes were observed in genes that are the current targets of anti-inflammatory and analgesic drugs," says Perla Kaliman, first author of the article and a researcher at the Institute of Biomedical Research of Barcelona, Spain (IIBB-CSIC-IDIBAPS), where the molecular analyses were conducted.
The study was published in the journal Psychoneuroendocrinology.

Mindfulness-based trainings have shown beneficial effects on inflammatory disorders in prior clinical studies and are endorsed by the American Heart Association as a preventative intervention. The new re-sults provide a possible biological mechanism for therapeutic effects.
The results show a down-regulation of genes that have been implicated in inflammation. The affected genes include the pro-inflammatory genes RIPK2 and COX2 as well as several histone deacetylase (HDAC) genes, which regulate the activity of other genes epigenetically by removing a type of chemical tag. What's more, the extent to which some of those genes were downregulated was associated with faster cortisol recovery to a social stress test involving an impromptu speech and tasks requiring mental calcula-tions performed in front of an audience and video camera.
Perhaps surprisingly, the researchers say, there was no difference in the tested genes between the two groups of people at the start of the study. The observed effects were seen only in the meditators following mindfulness practice. In addition, several other DNA-modifying genes showed no differences between groups, suggesting that the mindfulness practice specifically affected certain regulatory pathways.
However, it is important to note that the study was not designed to distinguish any effects of long-term meditation training from those of a single day of practice. Instead, the key result is that meditators experienced genetic changes following mindfulness practice that were not seen in the non-meditating group after other quiet activities - an outcome providing proof of principle that mindfulness practice can lead to epigenetic alterations of the genome.

Previous studies in rodents and in people have shown dynamic epigenetic responses to physical stimuli such as stress, diet, or exercise within just a few hours.
"Our genes are quite dynamic in their expression and these results suggest that the calmness of our mind can actually have a potential influence on their expression," Davidson says.
"The regulation of HDACs and inflammatory pathways may represent some of the mechanisms underly-ing the therapeutic potential of mindfulness-based interventions," Kaliman says. "Our findings set the foundation for future studies to further assess meditation strategies for the treatment of chronic inflamma-tory conditions."
Study funding came from National Center for Complementary and Alternative Medicine (grant number P01-AT004952) and grants from the Fetzer Institute, the John Templeton Foundation, and an anonymous donor to Davidson. The study was conducted at the Center for Investigating Healthy Minds at the UW-Madison Waisman Center.

Read more at https://scienceblog.com/68439/gene-expression-changes-with-meditation/#TREV5jVCohOpdurq.99

terug naar de Inhoud


10. Meditatie werkt beter dan sommige pijnstillers
Scientias. Geschreven door Caroline Hoek op 6 april 2011

Onderzoek toont aan dat een uurtje meditatietraining genoeg is om de intensiteit van pijn te halveren. Daarmee is meditatie effectiever dan sommige pijnstillers.
De onderzoekers verzamelden vijftien proefpersonen. Deze konden niet mediteren en kregen een spoedcursus in vier sessies van twintig minuten. Ze moesten zich concentreren op hun ademhaling in plaats van op gedachten of fysieke prikkels.

Experiment Na de spoedcursus werden de proefpersonen blootgesteld aan pijnlijke prikkels: er werd een warm voor-werp op hun lichaam gedrukt. De proefpersonen ondergingen de pijniging al mediterend of rustend. Wanneer ze mediteerden, ervoeren ze de pijnprikkels als veel minder heftig: ze vonden de pijn 57 procent minder onplezierig en 40 procent minder intens dan wanneer ze rustten.

Hersenscan En dat is ook in het brein te zien. De wetenschappers maakten tijdens het onderzoek scans van de hersenen en er zijn grote verschillen tussen het brein van iemand die rust en iemand die mediteert (zie ook hieronder). Proefpersonen die rustten en pijn ervoeren, hadden veel activiteit in het deel van de hersenen dat pijn signaleert. De mensen die mediteerden en gepijnigd werden, hadden veel minder activiteit in dit deel van de hersenen. Bij hen was de insula weer actiever. Dit deel van de hersenen voelt hitte, kou en pijn, maar verschaft ook een stuk bewustwording en onderdrukt bepaalde impulsen.

Afbeelding: Robert Coghill

Thalamus
De mediterenden hadden ook minder activiteit in delen van de thalamus. Dit deel van de hersenen geeft signalen van het lichaam door aan het brein. De mensen die mediteerden, zorgden ervoor dat minder signalen het bewuste deel van het brein bereikten.

Het onderzoek laat zien dat meditatie krachtig is en soms zelfs beter werkt dan pijnstillers. Tegelijkertijd lijkt van toepassing van deze kennis nog geen sprake: verzorgenden hebben vaak geen tijd om met pa-tiënten te mediteren. Natuurlijk kunnen mensen wel zelf aan de slag gaan.

terug naar de Inhoud


11. Meditatie maakt ons creatief
Scientias. Geschreven op 25 april 2012 door Caroline Kraaijvanger

Mediteren is niet alleen ontspannend, maar kan ons ook nog eens creatiever maken. Dat blijkt uit onder-zoek van de universiteit Leiden. De wetenschappers beschrijven hun onderzoeksresultaten in het blad 'Frontiers in Cognition'. De conclusies zijn gebaseerd op experimenten.

Twee varianten De onderzoekers bestudeerden twee vormen van meditatie: Focuses-Attention-meditatie en Open-Monitoring-meditatie. Tijdens de eerstgenoemde vorm van meditatie richt men zich op één bepaalde gedachte of voorwerp en tijdens de laatstgenoemde meditatie richt de per-soon zich niet op één object of één begrip, maar stelt hij zich gewoon voor alles open.

Convergent denken
De wetenschappers keken vervolgens welk effect deze twee vormen van meditatie op de creativiteit had-den. Om dat te achterhalen, richtten ze zich op wat zij 'twee ingrediënten van creativiteit' noemen: divergent en convergent denken. Divergent denken, moet leiden tot nieuwe ideeën. Een taak waar-bij divergent denken gestimuleerd wordt, is bijvoorbeeld het bedenken van zoveel mogelijk toepassingen van een voorwerp (bijvoorbeeld: een steen). Bij convergent denken, is het juist de bedoeling dat één specifieke oplossing voor een probleem te vinden. Van convergent denken is bij-voorbeeld sprake wanneer mensen één woord moeten bedenken dat voor drie gegeven woorden kan worden geplaatst. Bijvoorbeeld: vis, mijn en geel. De oplossing is dan 'goud'.

Resultaten
Proefpersonen gingen mediteren (Focused-Attention of Open Monitoring) en kregen daarna opdrachten waarbij ze divergent en convergent moesten denken. De mensen die een Open-Monitoring-meditatie achter de rug hadden, bleken beter in divergent denken. Het tegenovergestelde gold voor mensen die een Focused-Attention-meditatie achter de rug hadden. Opvallend genoeg bleek een Focused-Attention-meditatie er niet voor te zorgen dat mensen beter convergent dachten.
Volgens de onderzoekers laat hun studie zien dat sommige vormen van meditatie niet alleen ontspannend werken, maar er ook voor zorgen dat mensen creatiever gaan denken.

Bronmateriaal:
'Creatiever door meditatie' - leidenuniv.nl

terug naar de Inhoud


12. Meditatie maakt brein scherper
Scientias, 16 april 2010 Auteur: Caroline Hoek

Sommige mensen starten de dag met een kop koffie om wakker te worden, maar dat kan ook anders, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Door meditatie bijvoorbeeld. Dat zorgt namelijk voor een aanzienlijke verbetering van de cruciale cognitieve vaardigheden.
Onderzoeker Fadel Zeidan gaf de helft van zijn proefpersonen vier dagen op rij twintig minuten lang me-ditatietraining. De andere helft luisterde elke dag twintig minuten naar een luisterboek. Na die tijd bleken de cognitieve vermogens van de groep die mediteerde veel beter te zijn dan die van de luisteraars.
Zeidan was verbaasd dat er in zo'n korte tijd zo'n grote verandering teweeg kon worden gebracht. "Het bewijst dat het brein in feite heel gemakkelijk te veranderen en te beïnvloeden is, vooral door medi-tatie."

Bronmateriaal: "Meditation may sharpen brain cognition" - upi.com

terug naar de Inhoud


13. Mindfulness werkt bij depressie
Scientias. Geschreven door Caroline Hoek op 7 oktober 2011

Mensen die depressief zijn, hebben baat bij mindfulness. Hun depressieve symptomen nemen daardoor af, zo blijkt. Wetenschappers van het UMC St Radboud baseren die conclusie op een grootschalig onderzoek naar mindfulness en depressie. Hun resultaten zijn terug te vinden in het blad Psychological medici-ne.

Experiment
De onderzoekers bestudeerden tweehonderd mensen die last hadden van depressies of daar last van had-den gehad. De helft van de groep zetten ze op een wachtlijst voor op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT). Terwijl deze mensen moesten wachten, kregen ze een gewone behandeling van depres-sie. De andere helft van de proefpersonen kreeg zowel MBCT als de gewone behandeling.

Resultaat
MBCT bleek weldegelijk effect te hebben op mensen die nu onder een depressie leden. De patiënten die MBCT kregen, vertoonden veel minder depressieve symptomen dan de controlegroep. Ze piekerden onder meer veel minder.
Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mindfulness ervoor kan zorgen dat mensen die depressief zijn geweest minder snel terugvallen in depressies. Nu is ook voor het eerst bewezen dat mensen die nu lijden onder een depressie baat hebben bij mindfulness.

Wat is MBCT?
De training helpt mensen om hun gedachten en gevoelens te accepteren. Patiënten moeten daartoe leren om meer in het hier en nu te leven en niet teveel met het verleden bezig te zijn. Dat wordt bewerk-stelligd door oefeningen te doen. Tijdens die oefeningen zijn patiënten bezig met ervaringen in het nu. Bijvoorbeeld door zich te focussen op hun ademhaling of hun gevoelens op dat moment.

terug naar de Inhoud


14. Mediteren maakt opmerkzaam
Door onze redactie wetenschap, NRC 10 mei 2007

Intensieve meditatietraining kan het opmerkingsvermogen versterken. Mensen die drie maanden lang in retraite waren geweest, met tien tot twaalf uur meditatieoefening per dag, bleken na afloop gemiddeld veel beter te scoren op een klassieke psychologische aandachtstest.

Normaliter is de uitkomst van zo'n test nauwelijks te beïnvloeden door training of 'wilskracht'. Eerder waren al verbeterde aandachtseffecten gevonden van het spelen van bepaalde computergames, maar nu blijkt voor het eerst zo'n effect uit een puur mentale training. Het experiment door de psycholoog Sander Nieuwenhuis van de Universiteit Leiden en zes psychologen van de Amerikaanse University of Wisconsin wordt deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS Biology.

Het gaat om een veel toegepaste meditatietraining in de Vipassana-traditie, waarbij de beoefenaar in het begin de aandacht richt op bijvoorbeeld de ademhaling en dan langzaam de focus verbreedt totdat men alleen nog 'ervaart', in een soort niet-reactief bewustzijn. De betere prestatie op de aandachtstest is waar-schijnlijk het gevolg van efficiënter gebruik van hersencapaciteit, zo leiden de onderzoekers af uit metingen van de hersenactiviteit tijdens de test.

Centraal in het experiment stond de 'aandachtsflikkering-test', een simpel testje van de verwerkingscapa-citeit van de menselijke aandacht. Wie in een reeks letters moet letten op cijfers ziet vaak een tweede cijfer niet, als die kort (binnen een halve seconde) na de eerste wordt aangeboden. Het zien van de tweede prikkel is vrijwel niet door wilskracht te forceren. Forse geldbeloningen voor het goede antwoord leiden bijvoorbeeld niet tot betere scores.
De psychologen lieten zeventien mensen die aan de retraite deelnamen vooraf het aandachtstestje doen, en na afloop. Als de twee cijfers 0,336 seconde achter elkaar kwamen zagen deze mediterende proefper-sonen het tweede cijfer na de retraite vaker dan daarvoor: eerst in 60 procent van de gevallen, daarna 80.

Bij een controlegroep, die ook wel geïnteresseerd was in meditatie maar slechts een week lang twintig minuten per dag mediteerde, was in de de drie maanden, enigszins tot verrassing van de onder-zoekers, ook een verbetering gevonden, maar slechts de helft van die van de andere groep. In hun hersen-activiteit werd geen verschil gemeten.

terug naar de Inhoud


15. Meeleven dankzij meditatie
Door Remy van den Brand, Noorderlicht 26-03-2008
Medeleven is te trainen. Het recept: veel mediteren. Zo blijkt uit een onderzoek met Boeddhistische monniken.
Een team onderzoekers onder leiding van Richard Davidson - werkzaam aan de Universiteit van Wisconsin, VS - liet 32 proefpersonen mediteren in een MRI-scanner. De helft daarvan was monnik en had minimaal tienduizend meditatie-uren achter de rug. De andere helft bestond uit 'gewone mensen' die net een stoomcursus mediteren van twee weken hadden afgesloten.Tijdens het mediteren kregen de proefpersonen geluiden te horen; neutrale geluiden (caféherrie) en negatieve (gillende vrouw) en positieve kreten (lachende baby). De laatste waren bedoeld om emotionele reacties op te roepen bij de mediterenden. Dankzij de MRI konden de onderzoekers zien wat er dan in de hersenen gebeurde.

Bij iedereen lichtten de hersengebieden voor emotie op, waaronder de zogeheten insula. Maar bij de monniken was de activatie bij het horen van negatieve kreten een stuk sterker dan bij de minder geoefenden, schrijven Davidson en collega's in het online tijdschrift Public Library of Science One (PLoS One). Dat wijst er volgens hen op dat medeleven te trainen is. En dat meditatie kan helpen om pestkoppen en ander agressief gespuis een beetje aardiger te maken. Want: "De wereld kan wel wat meer vriendelijkheid en medeleven gebruiken", aldus Davidson.

terug naar de Inhoud


16. Meditatie is pure hersentraining
Door Mark Mieras, de Valkskrant. Gepubliceerd op 13-11-2008

Is meditatie het ideale medicijn tegen infostress en versnippering? Steeds meer psychologen en hersenon-derzoekers denken van wel. Al na een paar dagen oefenen beginnen mensen beter te presteren en lijden ze minder onder gevoelens die er niet toe doen.

Meditatie is in. En niet alleen bij mensen met een hang naar oosterse mystiek. Meditatie is hard op weg uit te groeien tot een algemeen medicijn tegen informatiestress en versnippering. Veel ziekenhuizen expe-rimenteren al met meditatie voor patiënten. De vakbonden AbvaKabo FNV en CNV Publieke Zaak onderzoeken sinds de zomer het effect van meditatie op werknemers. Honderd werknemers bij verschillende bedrijven mediteren dagelijks 20 minuten. Als het een succes is, overwegen de bonden om met bedrijven te onderhandelen om meditatie op te nemen in de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Zweverig gedoe? Allerminst! Hersenonderzoekers hebben zich de afgelopen jaren op meditatie gestort. De resultaten zijn helder. Meditatie is uitstekende hersentraining.
Sluit je ogen. Concentreer je op je ademhaling. Eenvoudiger kan de opdracht nauwelijks zijn. Toch is het de basis voor aandachtsmeditatie, de bekendste meditatievorm. Het fixatiepunt waarop je de aandacht richt doet er eigenlijk niet toe, het gaat erom dat je de aandacht gericht houdt. Dat valt niet mee. Een paar minuten mediteren is genoeg om te ontdekken hoe rusteloos de hersenen zijn. De oren pikken allerlei geluiden op, een ongeordende stroom associaties passeert, en voor je het weet is je aandacht meegelokt en denk je aan heel andere dingen. De kunst van het mediteren is je aandacht in de gaten te houden, en haar zodra ze met een associatie wegglipt weer soepel terug te brengen naar het fixatiepunt. Bij meditatie voor gevorderden leer je om ook het fixatiepunt los te laten en de aandacht als het ware vrij te laten zweven.

Innerlijke balanceerkunst
Meditatie is eigenlijk innerlijke balanceerkunst. En zoals je bij circusartiesten op den duur veranderingen meet in de motorische en visuele centra van de hersenen, zo meet je bij boeddhistische monniken veran-deringen in de centra die de aandacht sturen. Bijvoorbeeld in het centrum achter het voorhoofd, dat het wegglippen van de aandacht kan opmerken (Dorsolaterale Prefrontale Cortex) en in een hersenplooi die onder het voorhoofd naar boven loopt (Superior Frontale Sulcus) waarmee we de aandacht kunnen terughalen.

En oefening baart kunst. Monniken met meer dan 50 duizend uur meditatie zijn zo behendig met hun aandacht dat ze dingen kunnen die lang voor onmogelijk werden gehouden. Neem de bekende optische illusie waarin zowel een oude als een jonge vrouw verstopt zit. De aandacht springt bij gewone mensen heen en weer. Hij plakt vast aan de jonge vrouw, en nadat je hem daarvan hebt losgetrokken, zit hij aan de oude vrouw gekleefd. Boeddhistische monniken kunnen wel een uur lang feilloos in het midden balance-ren waarbij ze beide versies tegelijkertijd 'zien'. Ze kunnen hun hersenactiviteit bovendien verschuiven van de rechter naar de linker frontaalkwab. Dat is prettig want links zijn de hersenen over het algemeen vrolijker en optimistischer gestemd dan rechts. En ze kunnen hun brein in een vredige toestand brengen waarbij alleen basisactiviteit te meten is.

50 duizend uur mediteren is voor weinigen weggelegd. Maar ook met minder is een mooi resultaat te boeken. Onderzoekers van universiteiten in de Amerikaanse staat Oregon en in Dalian (China) verdeelden deze zomer 40 Chinese studenten willekeurig over twee groepen. De ene groep mediteerde een weekje, de andere kreeg standaardontspanningsoefeningen. Na vijf dagen werden ze aan het hoofdrekenen gezet. De meditatiegroep presteerde beter, had minder stress en raakte minder snel vermoeid.

Andere hersenen
In 2005 ontdekten onderzoekers van de Yale Universiteit dat mensen met een gewoon leven die veertig minuten per dag mediteren, op den duur andere hersenen krijgen, met meer cellen in de centra waarmee we de aandacht sturen. Dergelijke goedgetrainde aandachtscentra komen goed van pas. Ze helpen om het dagelijkse bombardement van nuttige en overbodige informatie te verwerken. Sms- en e-mailberichten, piepende magnetrons, klagende gsm's, jengelende kinderen, flikkerende tv-schermen: meditatie helpt de aandacht om geen speelbal te zijn van alle prikkels.

Al na drie maanden aandachtsmeditatie kunnen mensen irrelevante informatie gemakkelijker langs zich heen laten glijden, ontdekten Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Wisconsin-Madison vorig jaar. Hun proefpersonen hadden in drie maanden geleerd om de aandacht te verdelen. Tijdens experi-menten met een computerscherm waarop letters en cijfers langsflitsten, pikten zij informatie op die mensen normaal ontgaat.

Ook emoties leiden de aandacht af. Mensen die mediteren leren daarom ook emoties los te laten, op de-zelfde manier als ze gedachten en geluiden loslaten. Verrassend genoeg worden dergelijke genegeerde emoties vanzelf kleiner; als zeurende kinderen die inbinden als ze geen aandacht krijgen. Onderzoekers aan de Universiteit van Californië lieten proefpersonen vorig jaar foto's zien van gezichten met een sterke emotionele lading - angst, woede, blijdschap, pijn. De onderzoekers zagen het angstcentrum van de deelnemers tot rust komen zodra deze de aandacht losmaakten van de emotie op de foto. Een truc om dat te doen, is de emotie benoemen.

Meditatie temt fysieke pijn
Ook fysieke pijn laat zich met meditatie temmen. Onderzoekers van de Universiteit van Californië rekruteerden in centra voor transcendente meditatie in Los Angeles vierentwintig mensen met meditatie-ervaring voor een experiment. Van ieder werden twee vingers in heet water gedoopt. Het pijncentrum in hun hersenen was maar half zo actief als bij de niet-mediterende mensen uit een controlegroep. Nadat zij ook een half jaar tweemaal daags twintig minuten hadden gemediteerd, bleek ook hun pijncentrum de helft minder actief.

Meditatie is pure hersentraining, en meer dan dat. Want wie eenmaal met zijn aandacht om ongewenste associaties en gevoelens heen kan laveren, heeft het hoofd vrij, zeggen kenners. Vrij om eindelijk eens te ervaren hoe het leven echt voelt, zonder beslommeringen en vooral zonder de onbestemde gevoelens die mensen normaal met zich meedragen. Vage gevoelens van onveiligheid ('straks gaat het mis'), eenzaamheid ('uiteindelijk sta ik er alleen voor') of bijvoorbeeld onbekwaamheid ('straks val ik door de mand').

Robert Sapolsky, bioloog en hoogleraar aan de Amerikaanse Stanford Universiteit, bedacht een woord voor de zeurende pijn van al die gevoelens die niets met de werkelijkheid van het hier en nu te maken hebben, en er dus niet toe doen. Hij noemt het adventitious suffering (toevallig verworven lijden). Dit lijden is volgens Sapolsky niet alleen zonde van het bedorven levensgeluk maar ook slecht voor de hersenen. Hij bewees dat geheugen, leervermogen en het immuunsysteem door de negatieve gevoelens beschadigd kunnen raken.

Wie mediteert, helpt het brein dus op meerdere manieren. De waslijst van bewezen voordelen is lang: efficiënter, gelukkiger en gezonder. Stuk voor stuk redenen om werknemers in werktijd te laten mediteren. Met gesloten ogen 20 minuten op een matje met meditatiemuziek van de zaak; het is even wennen misschien, maar zeker geen zot idee.

terug naar de Inhoud


17. Lekker leeg in je hoofd
Libelle nr. 5, 29 januari 2010 blz. 70

1 Gratis antistressmiddel
Volgens gezondheidsdeskundigen is zeventig tot negentig procent van alle ziekten vandaag de dag gerela-teerd aan stress. In plaats van kalmeringstabletten slikken of een boksbal aanschaffen, kunt u stress beter bestrijden met mediteren. Meditatie remt de aanmaak van cortisol, een hormoon dat bij stress in grote hoeveelheden wordt geproduceerd door het lichaam. Op den duur geven de hersenen een vijftig procent lagere respons op stress. Meditatie verlaagt daarnaast de bloeddruk. Je wordt er dus echt rustiger van.

2 Biologische leeftijd omlaag
Wie van mediteren een gewoonte maakt, gaat er ontspannen uitzien. En daardoor ook jonger. Ook van binnen verandert er iets: uit onderzoek is gebleken dat meditatie de biologische leeftijd - dat wil zeggen: de leeftijd die bij uw gezondheid past - vijf tot twaalf jaar kan verlagen. De verklaring voor dit verjon-gingseffect is dat door meditatie de productie van de hormonen DHEA, HGH en melatonine flink wordt opgeschroeft. Deze hormonen worden ook wel het levenselixer genoemd en helpen het lichaam sterk en gezond te blijven.

3 Een efficiënt brein
Wetenschappers ontdekten dat meditatie een verdikking geeft in delen van de hersenschors die te maken hebben met concentratie, alertheid en het maken van keuzes. Ons brein gaat er efficiënter van wer-ken waardoor we meer indrukken van de buitenwereld kunnen verwerken. Goed nieuws voor ouderen: regelmatig mediteren dringt milde vormen van dementie en Alzheimer terug en geeft een beter korteter-mijngeheugen.

4 Gelukkig!
Mensen die mediteren roepen het al jaren en de wetenschap geeft hen nu ook gelijk: van mediteren word je een gelukkiger mens. Wetenschappers ontdekten dat meditatie hersengebieden activeert die geassocieerd worden met positieve gevoelens en geluk. Een Tibetaanse monnik bij wie zo'n hersenscan werd uitgevoerd, haalde zelfs de hoogste score die ooit in dat positieve hersengebied werd gemeten. Tegelijkertijd wordt er door meditatie een beschermend schild van hersencircuits opgeworpen rondom de amygdala, het gebiedje in de hersenen dat signalen van angst en paniek uitzendt.

5 Creatief en muzikaal
Denkt u er wel eens over om te gaan schilderen of pianolessen te nemen? Combineer dat dan met een meditatiecursus. Meditatie stimuleert namelijk de zogenaamde alfa- en thèta‑golven in de hersenen, die ons brein in een kalme, ontvankelijke en vredige staat brengen. En die kalme geest is vaak een voedingsbodem voor creatieve ideeën. Veel kunstenaars, schrijvers en musici mediteren. Tina Turner, Leo-nard Cohen en pianist Herbie Hancock zweren erbij.

Oefening voor beginners
Om de effecten van meditatie te ervaren, moet u dagelijks oefenen. Tien tot vijftien minuten per dag is voor een beginner voldoende. Zoek een rustige plek en ga zitten, bijvoorbeeld op een stoel. Houd uw rug recht. Begin door diep en ontspannen adem te halen, waarbij uw buik tijdens de inademing uitzet. Laat uw blik op de grond voor u rusten, zonder daarbij te gaan staren. Bij mediteren is het de bedoeling dat u uw gedachten tot rust brengt. Dat doet u door u heel bewust te zijn van uw ademhaling, in en uit, telkens opnieuw. Als er gedachten opkomen, gaat u er niet in mee, maar laat u ze als wolken voorbijdrijven. Merkt u dat u toch aan het denken bent? Laat de gedachte weer los en concentreert u opnieuw op de ademhaling. In het begin voelt het misschien nog onrustig en zullen er veel afleidende gedachten zijn, maar na verloop van tijd wordt dat steeds minder: Oefening baart kunst. En geduld is een schone zaak.
Meditatietips voor overal
Mediteren kan overal en op ieder moment van de dag, waar u ook bent. Een paar keer per dag een kort meditatiemomentje op het werk kan wonderen doen voor uw werktempo en plezier in het werk. Sommige bedrijven hebben speciale meditatieruimtes voor hun werknemers, maar u kunt zich ook gewoon terugtrekken op het toilet. Bent u buiten, op straat of in de vrije natuur, probeer dan een loopmeditatie. Daarbij let je tijdens het wandelen eerst bewust op het afwikkelen van de voeten. Probeer u daar helemaal op te concentreren. Wees u tegelijkertijd bewust van uw omgeving. In het bos betekent dat bijvoorbeeld aandacht voor de geuren en kleuren en luisteren naar het gezang van de vogels.

Meer weten?
Op internet is veel informatie te vinden over meditatie. Een goede website voor beginners is www.abc-van-meditatie.nl. Hierop staan veel oefeningen, technieken en achtergronden beschreven. Ook zijn er producten te koop, zoals meditatiekussens en cd's met ontspannende muziek. Via de site kunt u zich ook inschrijven voor een meditatiecursus.

terug naar de Inhoud


18. Meditatie verandert het brein binnen acht weken
Scientias. Geschreven door Caroline Hoek 24 januari 2011

Steeds meer studies tonen aan dat meditatie meer is dan een rustgevende vrijetijdsbesteding. Uit een re-cente studie blijkt dat meditatie ervoor zorgt dat mensen minder angst en stress ervaren, beter kunnen leren en een beter geheugen krijgen. Opvallend genoeg is 30 minuten meditatie per dag en dat acht weken lang al genoeg om zulke veranderingen in het brein te bewerkstelligen.
De onderzoekers verzamelden zestien proefpersonen en lieten ze acht weken lang deelnemen aan een meditatieprogramma. Deze vorm van meditatie was erop gericht om mensen meer bewust te maken van hun gevoelens. De proefpersonen mediteerden elke dag een half uurtje.

Hersenscan
Om te achterhalen wat de meditatie met de hersenen van de proefpersonen deed, maakten de wetenschappers voor en na het experiment een hersenscan. De verschillen zijn groot.

Grijze stof
Na het meditatieprogramma hadden de proefpersonen een veel grotere dichtheid grijze stof in de hippo-campus. Dit deel van de hersenen is verantwoordelijk voor het leren en onthouden van zaken. Grijze stof verwerkt informatie. De dichtheid in de amygdala - een deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor angst en stress - nam juist af.
Opvallend genoeg veranderden acht weken vol meditatie niets aan de insula. Dit deel van ons brein wordt geassocieerd met ons zelfbewustzijn. De onderzoekers vermoeden dat meditatie dit hersendeel wel dege-lijk een boost kan geven, maar dat daarvoor meer oefening nodig is.

terug naar de Inhoud


19. Waarom je hersenen van yoga houden
Scientias. 5 mei 2017 door Daniëlle van Spijker

Miljoenen mensen wereldwijd doen aan yoga. Maar wist je dat al die mensen terwijl ze de ontspannende oefeningen doen ook hun brein veranderen?
Yoga staat in het middelpunt van de belangstelling. Volgens de Internationale Yoga Federatie beoefenen wereldwijd zo’n 300 miljoen mensen yoga en is de yoga-industrie één van de snelst groeiende industrieën ter wereld. Yoga lijkt hét pad dat je moet bewandelen voor een optimale balans tussen lichaam en geest.
Maar hoe zit het met die geest? Wetenschappelijke studies laten zien dat yoga niet alleen leidt tot een vermindering van stress en angst, maar je concentratievermogen en stemming verbetert ook. Wat zijn de neurobiologische mechanismen die hiertoe leiden? We nemen een kijkje in het brein.


frontaalkwab en amygdala
Anatomische weergave van het menselijk brein met daarin de ligging van de frontaalkwab en de amygdala weergegeven. Bron: Human Diseases and Conditions, Emotions.

De structuur en activatie van de hersenen op de schop
Yoga zorgt allereerst voor een verandering in de structuur en activatie van bepaalde hersengebieden. Structurele veranderingen worden gemeten door middel van beeldvormende technieken zoals MRI, functionele MRI (fMRI) en PET-scans. Simpel gezegd:
- maakt MRI het mogelijk om individuele structuren van het brein zichtbaar te maken,
- terwijl fMRI hersenactiviteit meet aan de hand van veranderingen in bloedtoevoer. Een grotere toevoer van zuurstofrijk bloed duidt op een hogere activatie van een desbetreffend hersengebied.
- Een PET-scan is een andere beeldvormende techniek die de stofwisseling van cellen in beeld brengt door middel van een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Ook hier geldt: een verhoogde stofwisseling is een verhoogde activiteit.
Onze gemoedstoestand en ons geheugen lijken vooral te profiteren van yoga. Gebieden in het brein die verantwoordelijk zijn voor het regelen van onze emoties en geheugen zijn met name de frontaalkwab en de amygdala. Een yogatraining van 12 weken lijkt al effect te hebben. Wetenschappelijke onderzoek laat namelijk zien dat yoga-beoefenaars (yogi’s) een verhoogde bloedtoevoer hebben naar de frontaalkwab en een verminderde bloedtoevoer hebben naar de amygdala tijdens geheugentaken en het zien van negatieve emotionele plaatjes.

Grijze stof
Wie al langere tijd aan yoga doet, heeft bovendien meer grijze stof. De hersenen bestaan uit zowel grijze stof als witte stof. De grijze stof bestaat uit de cellichamen van neuronen en de witte stof uit de lange uitlopers (de axonen) van neuronen. De buitenste laag van de hersenen, de cortex of hersenschors genoemd, bestaat voornamelijk uit grijze stof. De toename in grijze stof was over het hele brein te zien, maar voornamelijk in cortexgebieden die betrokken zijn bij aandacht, cognitieve en emotionele controle en gevoelens van compassie.
Daarnaast hebben geoefende yogi’s in vergelijking tot mensen die niet aan yoga doen, meer grijze stof in de insula en de insular cortex, gebieden waar we moeten aankloppen voor het waarnemen van pijn. Meer grijze stof verhoogt de pijngrens.


Elektro-Encefalo-Gram EEG
De verschillende hersengolven van het brein en de bijbehorende frequenties en mentale stadia.
Bron: Austin R. Zaharis. (2016). Bio-Hacking the Mind, a short guide to controlling Brain Waves.

Hersengolven
Niet alleen de structuur en activatie van de hersenen verandert. Yoga heeft ook een direct effect op onze hersengolven, zo blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Hersengolven weerspiegelen de elektrische activiteit van ons brein, of specifieker van onze hersencellen (neuronen). Communicatie tussen hersencellen verloopt namelijk middels elektrische stroompjes. Deze elektrische stroompjes kunnen gemeten worden aan de hand van elektro-encefalografie (EEG).
Het EEG maakt het mogelijk om een breed spectrum aan hersengolven te meten die doorgaans in vijf hoofdgroepen worden opgedeeld: delta, theta, alpha, beta en gamma. Deze hersengolven hebben ieder hun eigen trillingsintensiteit, uitgedrukt in Hz (trillingen per seconde), en worden in verband gebracht met verschillende mentale processen. Zo zien we:
deltagolven (0,5-4 Hz) met name gedurende diepe slaap,
thetagolven (4-7 Hz) in een diepe staat van ontspanning en tijdens meditatie en
alphagolven (8-13 Hz) wanneer we ontspannen maar helder zijn.
Aan de andere kant zien we
betagolven (12-38 Hz) wanneer we juist alert en waakzaam zijn en
gammagolven (40-100 Hz) wanneer we in een opperste staat van concentratie verkeren.

Veranderde hersengolven door yoga
Wat doet yoga met de genoemde hersengolven? Yoga kent meer dan 50 stijlen die ieder een ander effect hebben op lichaam en geest. Grofweg kunnen ze onderverdeeld worden in drie groepen:
- yoga gebaseerd op fysieke poses (asana’s),
- op meditatie (sahaja) en op
- ademhaling (pranayama).
Alle drie de vormen van yoga blijken zowel de hoogte als de frequentie van alphagolven te stimuleren, wat gezien kan worden als een verbetering. Dit leidt tot het ervaren van meer rust. Een verbetering in thetagolven is vooral te zien na asana- en ademhalingsgerichte yoga. Betagolven, die voornamelijk gelinkt zijn aan prestatie op cognitieve taken, verbeteren voornamelijk door yoga gericht op ademhaling, zowel tijdens als na een yogasessie.
De positieve effecten van yogatraining door deze toename in hersengolven zijn een verbetering in cognitie, geheugen, stemming en een vermindering in angst. Dit komt met name doordat de veranderingen in hersengolven te zien zijn in hersengebieden die verbonden zijn met deze processen, waaronder de frontale cortex.
Verschillende neurowetenschappelijke studies geven hiermee antwoord op de vraag hoe yoga tot de vele positieve effecten leidt. De activiteit van onze hersengolven verbetert en neemt toe, de anatomie van onze hersenen verandert evenals de activatie in belangrijke hersengebieden. Deze veranderingen komen onze gemoedstoestand en cognitieve prestaties ten goede, wat weer zorgt voor een betere balans tussen lichaam en geest. Dus: haal dat yogamatje maar tevoorschijn en laat je brein het werk doen. Namasté.

Daniëlle van Spijker (1994) is tweedejaars masterstudent Neuroscience and Cognition aan de Universiteit Utrecht. Hiervoor heeft zij aan de Vrije Universiteit Gezondheid en Leven gestudeerd. Momenteel loopt zij stage bij de Hersenstichting in Den Haag. Dit artikel heeft zij geschreven voor het vak Public Science Communication with Multimedia.

Bronmateriaal:
- Desai, R., Tailor, A., & Bhatt, T. (2015). Effects of yoga on brain waves and structural activation: A review. Complementary Therapies in Clinical Practice. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2015.02.002
- Hernandez, S. E., Suero, J., Barros, A., Gonzalez-Mora, J. L., & Rubia, K. (2016). Increased grey matter associated with long-Term Sahaja yoga meditation: A voxel-based morphometry study. PLoS ONE, 11(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150757
- Villemure, C., Ceko, M., Cotton, V. A., & Bushnell, M. C. (2014). Insular cortex mediates increased pain tolerance in yoga practitioners. Cerebral Cortex, 24(10), 2732–2740. https://doi.org/10.1093/cercor/bht124

terug naar de Inhoud


20. Relaxation response could cut health care need by 43%
Scienceblog.com. Oct 18, 2015 | Brain & Behavior, Health

Relaxation-response techniques, such as meditation, yoga, and prayer, could reduce the need for health care services by 43 percent, according to a study at Harvard-affiliated Massachusetts General Hospital (MGH) that looked at participants in a relaxation-response-focused training program.
Previous studies have shown that eliciting the relaxation response - a physiologic state of deep rest - not only relieves stress and anxiety, but also affects physiologic factors such as blood pressure, heart rate, and oxygen consumption.

The paper's authors noted that stress-related illnesses, such as anxiety and depression, are the third-highest causes of health expenditures in the United States after heart disease and cancer (which also are affected by stress).
The study, based at MGH's Institute for Technology Assessment and the Benson-Henry Institute (BHI) for Mind Body Medicine, found that individuals in the relaxation-response program used fewer health care services in the year after their participation than in the preceding year.
The report was published Tuesday in the open-access journal PLOS ONE.

"Our study's primary finding is that programs that train patients to elicit the relaxation response - specifically those taught at the BHI - can also dramatically reduce health care utilization," said James E. Stahl of the MGH Institute for Technology Assessment, who led the study. "These programs promote wellness and, in our environment of constrained health care resources, could potentially ease the burden on our health delivery systems at minimal cost and at no real risk." Previously affiliated with the Benson-Henry Institute, Stahl is now based at Dartmouth-Hitchcock Medical Center.
The relaxation response was first described more than 40 years ago by Harvard Medical School Professor Herbert Benson, founder and director emeritus of the BHI and a co-author of the current study. The physiologic opposite of the well-documented fight-or-flight response, the relaxation response is elicited by practices including meditation, deep breathing, and prayer, and has been shown to be helpful in the treatment of stress-related disorders ranging from anxiety to hypertension.

To analyze the potential impact of mind-body interventions like the relaxation response on use of health care services, the researchers examined information available through the Research Patient Data Registry (RPDR) of Partners HealthCare. The research team gathered data on individuals participating in the BHI Relaxation Response Resiliency Program (3RP) from 2006 to 2014. The program combined elicitation of the relaxation response with social support, cognitive-skills training, and positive psychology designed to build resiliency.

Data regarding more than 4,400 3RP participants' use of Partners system services in the years before and after their participation was compared with information from a demographically matched control group of almost 13,150 Partners patients over a similar two-year period. To address the possibility that 3RP participants had been more frequent users of health services in the year before their participation, the researchers also compared a subgroup of almost 1,200 3RP participants that excluded those with the highest pre-participation utilization levels with a subgroup of 222 controls whose initial healthcare utilization exactly matched those of the 3RP participants in the first of the two studied years.

Based on the number of health care encounters in the studied period, which included interactions in any setting - imaging studies, lab tests, and procedures - the 3RP participants had an average reduction of 43 percent in their use of health care services in the year after their participation.
The control group had an overall, but not statistically significant, increase in service utilization in the second year. The utilization-matched 3RP subgroup had a reduction of around 25 percent across all clinical services. Clinical areas in which 3RP participation was associated with the greatest reduction in service utilization were neurologic, cardiovascular, musculoskeletal, and gastrointestinal. The investigators estimate that the price of participating in programs like 3RP would be made up in costs savings in four to six months or less.

Stahl noted that the results of this investigation need to be validated by a prospective study that would also explore where and when best to use mind-body interventions like the Benson-Henry Relaxation Response Resiliency Program.
"I think of it this way: There are many gates to wellness, but not everyone is ready to walk through a particular gate at a given time. From a public health perspective, it is better to be prepared to offer these tools to people in their customary settings than to wait for them to seek out these interventions. For that reason, we feel that mind-body interventions - which are both low-cost and essentially risk-free - should perhaps be incorporated into regular preventive care."
Benson added, "From the outset, our primary goal has been to enhance the health and well-being of people by counteracting the harmful effects of stress and alleviating the many diseases that are caused or exacerbated by stress. The challenge now is to disseminate these findings, which we feel will be of great interest to health care payors (such as insurance companies) and policy makers."

Benson is the Mind Body Professor of Medicine at Harvard Medical School, and Stahl is an associate professor of Medicine at the Geisel School of Medicine at Dartmouth-Hitchcock.
Additional co-authors of the PLOS ONE paper were Michelle Dossett, John Denninger, Darshan Mehta, Roberta Goldman, and Gregory Fricchione of the Benson-Henry Institute; and Scott LaJoie of the University of Louisville.
Read more at
https://scienceblog.com/80749/relaxation-response-could-cut-health-care-need-by-43/#EzuDO15sqoB04E5q.99

terug naar de Inhoud


21. Can group meditation prevent violent crime?
Surprisingly, the data suggests yes
ScienceBlog, Apr 14, 2016 | Brain & Behavior

Can group meditation prevent violent crime? Surprisingly, the data suggests yes
New study Can large group meditation lower the crime rate? The most recent in a series of studies spanning decades suggests again that a sufficiently large group practicing an advanced program of Transcendental Meditation, the TM-Sidhi program, is associated with decreased social violence.
For the period 2007-2010, when there was a sufficiently large group, statistical analysis found a significant decrease in both the national homicide rate and urban violent crime rate compared to trends during the baseline period of 2002-2006.

The total drop in the homicide rate relative to the baseline average rate was 21.2% over the four-year intervention period (5.3% per year). Analysis of monthly data showed that a rising trend of U.S. homicides during the baseline period 2002-2006 was reversed during the intervention period 2007-2010 of the study (see graph). Researchers estimate that 8,157 homicides were averted by the highly significant shift from an increasing to a decreasing trend in homicide rates.
The drop in the violent crime rate was 18.5% (4.6% per year). The study found a highly significant shift from a flat trend in 2002-2006 to a declining trend in 2007-2010 for a sample of 206 urban areas nationwide with a population over 100,000 (see graph).

Predicted in advance
Starting in July 2006, advanced meditators assembled at Maharishi University of Management in Fairfield, Iowa, to create a group large enough to have this influence on the U.S. as a whole.
Predictions were lodged with the press and other scientists that significant decreases in violent crime would occur when the group reached or exceeded the theoretically predicted threshold of the square root of 1% of the U.S. population. By January 2007 the group exceeded the required size of 1,725 participants, the square root of 1% of the U.S. population at the time, and remained above or near that level through 2010.
The study was published today in SAGE Open Apr 2016, 6 (2). This journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE).

A new hypothesis in the social sciences
"I understand it's a new hypothesis in the social sciences that meditation could have a stress-reducing and coherence-creating effect in society," said lead author Michael Dillbeck. "But such research is increasingly suggesting that there's a field effect of consciousness. If you get a large enough group together practicing this technique to experience the field quality of consciousness, these extended 'field-like' effects are expressed in society."
The hypothesis of a field effect of consciousness implies that there is an underlying connection between individuals in much the same way that physics has uncovered greater unity beneath the diversity of matter and energy fields. The more powerfully that underlying field is enlivened, the greater the unifying influence of peace and harmony on the surface levels of life.

The hypothesis was first proposed in 1960 by Maharishi Mahesh Yogi, who introduced the Transcendental Meditation technique. This hypothesis was first confirmed by published research in the 1970s and 1980s when it was observed that those cities that had 1% of the population practicing Transcendental Meditation showed significant increases in positive trends.
The effect was found to be even greater when the advanced TM-Sidhi program was introduced, with observations suggesting that just the square root of 1% of a population could increase harmony and improve diverse measures of the quality of life in society.
Nine peer-reviewed articles, comprising 14 studies, have now been published that support this hypothesized effect.
While the earlier studies were based on groups doing their advanced meditation programs for periods of several weeks or months, this current study was for a number of years, giving researchers an opportunity to study potential long-term changes.

Rigorous statistical analysis
The study's authors used a battery of diagnostic tests to establish the validity of the key statistical assumptions of the analysis, which utilized "broken-trend intervention analysis" of outcomes, a form of "interrupted time series analysis."
They also found that alternative hypotheses, such as economic trends, incarceration rates, seasonal cycles, demographic changes, and policing strategies, aren't sufficient to explain the observed reduction.
For example, violent crime rates fell significantly during the severe recession of 2007-2009 rather than rising as widely expected. According to a leading expert on crime and the economy, this was the first time since World War II in which crime rates failed to rise during a major economic downturn. See NBC News: Jobless rate up, but crime down: What gives? (Jan 3, 2012). The New York Times published a similar report the previous year: Steady Decline in Major Crime Baffles Experts (May 23, 2011). The Washington Post first reported this news in May 25, 2010: Violent crime in U.S. on the decline.

Important implications for crime prevention
"Given that there are now multiple studies showing a highly significant relationship between a large group practicing the Transcendental Meditation and TM-Sidhi programs and decreased violence in society, this obviously has implications for crime prevention," Dr. Dillbeck said.
The group that gathered in the period 2007-2010 has now somewhat dispersed. Dr. Dillbeck suggests that if governments were to support the establishment of groups in various countries, so that these groups could be maintained over long periods, it could have a remarkable effect in reducing hostilities and fostering coherence among nations, which could be assessed by further research. Indeed, a number of countries are already creating such groups through private organizations, and gaining increasing governmental support.


terug naar de woordenlijst M

terug naar het weblog^