od


Het woord 'od' hangt in het Nederlands samen met het Oudsaksische 'od' en betekent: geluk, bezit, rijkdom. Het duidt aan dat een mens in het leven was geslaagd en een hoge positie had bereikt.
Dat is alleen mogelijk door ontwikkelde, persoonlijke eigenschappen, met andere woorden: door geestkracht.
De samenstelling 'odkracht' heeft daardoor de betekenis: 'geestkracht'.

Het woord 'od' komt ook voor in de naam van de zwart/witte vogel, de 'odebaar', omgevormd tot 'ooievaar'. Het woord 'odebaar' betekent: 'geluksbrenger'.
De odebaar stond in vroeger tijden bij de bevolking in hoog aanzien vanwege de huwelijkstrouw van het paartje en hun goede zorg voor hun nageslacht. Men bouwde een nest op het dak om de odebaar te bewegen daar te nestelen, want dat bracht de bewoners van het huis geluk.
Doordat de odebaar als trekvogel ieder jaar terugkwam, kreeg de vogel ook de betekenis van 'wedergeboorte', een geestelijke betekenis. Verondersteld werd dat de vogel de geest van een kind meenam dat op het punt stond te worden geboren.

Etymologie Odin (Wikipedia)
De naam 'Odin' (Germaans 'Wodan') is verwant met Oudnoords 'odr', in de betekenis van 'geestdrift', 'excitatie,' 'furie', 'universele wijsheid' of 'poëzie', en kan verbonden worden met Welsh gwawd: 'gedicht' en Oudiers fath: 'voorspelling'. Odin wordt aldus in verband gebracht met zowel wijsheid (kennis, wijsheid, poëzie en literatuur) als kracht (energie, strijd en oorlog).

In feite betekenen de namen 'Odin' en 'Wodan' dus: 'bewuste kracht', m.a.w. 'geest'.


terug naar de woordenlijst O


^