oefenen


Oefenen is: door het voortdurende herhalen van een bepaalde werkzaamheid toenemen in bekwaamheid daarmee.
De oefenschool voor de geest is het tijdelijke bestaan. De tijd is een stroom van leerzame gebeurtenissen die voortdurend op de geest toekomen. Door die gebeurtenissen te verwerken, kan de geest het zelfstandige gebruik van de geestelijke vermogens oefenen, waardoor de ervaring met het verwerken ervan toeneemt. De menselijke geest leert zo al doende de eigen vermogens bewust en beheerst te gebruiken.
Alleen daardoor kan de geest de eigen geestestoestand omvormen, wat leidt tot zelfverwerkelijking. De geest maakt zichzelf daardoor tot een zelfstandige eenheid, die uit zichzelf werkzaam is. Door de zelfverwerkelijking komt de geestestoestand ten slotte in overeenstemming met die van de algeest, waardoor de hereniging ermee kan plaatsvinden.
Doordat 'herhaling de leermeester van de student is', komen in de tijd als stroom van leerzame gebeurtenissen regelmatig gebeurtenissen van dezelfde soort op de geest toe, net zolang tot de geest voldoende geoefend is in het omgaan daarmee.


terug naar de woordenlijst O


^