persoon


Het woord 'persoon' is afkomstig van het Latijnse 'per-sonare': 'er doorheen klinken'. Het is de geest die door het lichaam als werktuig heen gedachten en gevoelens met woorden in de buitenwereld tot klinken brengt.
De geest is door de geestelijke werkzaamheid de bron van gedachten en gevoelens. Zij bestaan in de geest niet alleen als lichtbeelden en warmtetoestanden, maar zij komen daar ook tot klinken (zie: taal). Als de geest een taal heeft geleerd, zijn deze klanken gevormd tot herkenbare woorden. De geest is de bron van de woorden, die eerst in de geest zelf tot klinken komen door zijn scheppende werkzaamheid; daarna worden zij door het strottehoofd en de mond heen ook tot klinken gebracht in de ruimte van de tijdelijke wereld.
De geest 'klinkt doorheen' de stoffelijke vorm, met andere woorden: de geest is de persoon.


terug naar de woordenlijst P


^