de ontwikkelde persoonlijkheid


De persoonlijkheid van de geheel tot ontwikkeling gekomen persoon, de menselijke geest, wordt gekenmerkt door het evenwichtige gebruik dat de geest van de vier ontwikkelde vermogens en de beide instellingswijzen heeft leren maken. De geestelijke werkzaamheid en het daaruit voortkomende gedrag wordt daardoor gekenmerkt door: de zin voor schoonheid (waarnemen), het streven naar waarheid (denken) en goedheid (voelen), en door vastberadenheid (willen); daarnaast door gemeenschapszin (de uitgekeerde instelling) en zelfbezonnenheid (de ingekeerde instelling). De ontwikkelde vermogens komen ingekeerd tot uitdrukking in het geweten: in zelfbeschouwing, redelijke en zedelijke zelfbeoordeling en zelfbeheersing; en uitgekeerd in de deugden: in aandacht, begrip, liefde en geduld.

Door het ontwikkelde waarnemen zijn de kunstzinnige gaven tot ontwikkeling gekomen met liefde voor kunst in allerlei vormen; persoonlijke verzorging, kleding, huisinrichting en tuin getuigen van goede smaak. Door het ontwikkelde denken is er een ruimhartige levensbeschouwing, een brede kijk op het leven, worden de antwoorden op de grote levensvragen gezocht en wordt het denken gekenmerkt door onbevooroordeeldheid en wijsheid. Door het ontwikkelde voelen wordt de persoon gekenmerkt door medeleven, menslievendheid, vredelievendheid, onzelfzuchtigheid, onvooringenomenheid en hulpvaardigheid. Door het ontwikkelde willen is er zelfbeheersing, inzet voor anderen of de goede zaak, daadkracht en volharding.
De persoon met een volledig tot ontwikkeling gekomen persoonlijkheid voelt zich verbonden met het al en is daardoor een wereldburger die allen als broeders en zusters beschouwt, als Gods kinderen. De ontwikkelde persoonlijkheid wordt gekenmerkt door veelzijdigheid en kan daardoor zoveel kanten op, dat het soms moeilijk is een richting te kiezen, waardoor het kan voorkomen dat de vele mogelijkheden niet goed worden benut.
In de numerologie wordt deze persoonlijkheid beschreven bij het getal negen (enneagram: negen), in de Tarot bij de Kluizenaar (Heremiet) en bij het geheel van de Azen van Munten, Zwaarden, Bekers en Staven.


terug naar de woordenlijst P


^