regelzucht


De toestand van ónbewuste vereenzelviging met het tijdelijke bestaan is een algemene begintoestand. Het is een van tevoren bestaande geestestoestand waarmee iedere mens, zonder dat te beseffen, aan dit bestaan begint. Op sommige gebieden van dit bestaan kan die geestestoestand uitgroeien tot een toestand van bewúste vereenzelviging met bepaalde mensen, zaken, voorwerpen of met de werking van bepaalde stoffen. Deze bewuste vereenzelviging is de gehechtheid.
De gehechtheid is een toestand waarin de geest zodanig in sommige zaken is opgegaan, dat zíj als het ware de baas over de geest zijn geworden. Of de geest het nu wil of niet, hij of zij móet dan bewúst naar de bevrediging van bepaalde verlangens streven.

Hoe ziet het denkvermogen in deze toestand er uit? Door gehechtheid van de geest aan de kennis in het geheugen en aan denkbeelden, voorstellingen en besluiten die in de eigen gedachtenwereld leven, kan het denken worden gekenmerkt door eigendunk, eigenwijsheid en regelzucht. Regelzucht is de onbedwingbare behoefte niet alleen voor zichzelf, maar door de vereenzelviging ook voor anderen te bedenken wat zij moeten doen en hoe zij hun bestaan het beste kunnen inrichten. Het is denken in de vorm van een dwingend meedenken met het leven van een ander, wat de ander als bemoeizucht ervaart.


terug naar de woordenlijst R


^