Het belang van 'soft skills'


door Thomas de Man, LinkedIn redacteur

In veel vacatureteksten kom je ze tegen: een lijstje met vaardigheden waar de werkgever naar op zoek is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen soft skills en hard skills. Als je op zoek bent naar een baan, let dan op met name de 'soft skills'. Deze worden steeds belangrijker.

Wat is het verschil? Hard skills zijn vaardigheden die je kunt leren en die een voorwaarde kunnen zijn om in aanmerking te komen voor een baan. Als je solliciteert op een functie als loodgieter is het van belang dat je weet hoe je een badkamer in elkaar zet. Voor andere banen kan ervaring met Photoshop of programmeren een hard skill zijn.

Soft skills zijn een stuk genuanceerder. Het zijn bijvoorbeeld je karaktertrekken en tussenpersoonlijke vaardigheden. Dit zijn zaken die je minder makkelijk kunt leren, maar die wel veel invloed hebben op je functioneren en op je kansen om hogerop te komen. Werkgevers en recruiters letten in toenemende mate op de soft skills van sollicitanten, zo schrijft de BBC.

Het is niet zo dat technische skills of kennis minder belangrijk zijn geworden, maar bedrijven realiseren zich dat interpersoonlijke vaardigheden (communicatie, empathie, leiderschap) de basis zijn van de sfeer van een organisatie en uiteindelijk voor goede resultaten zorgen. 

Dus: als sollicitant kun je vragen verwachten over je soft skills en daarom is het goed je hierop voor te bereiden en te weten waar jouw sterke kanten liggen.

Een aantal voorbeelden van soft skills:
- Effectief communiceren [waarnemen, denken, voelen en willen]
- Creativiteit [denken en willen]
- Empathie [waarnemen en voelen]
- Kritisch denken [denken]
- Oplossingsgericht [waarnemen, denken en voelen]
- Samenwerken [waarnemen, denken, voelen en willen]
- Persoonlijke verstandhouding [waarnemen en voelen]
- Leiding geven [denken, voelen en willen]
[Einde artikel]

Het gaat in feite om de geestelijke vermogens. Die zijn de kenmerken van de persoon, de menselijke geest. Het geheel van kenmerken van die persoon is de persoonlijkheid. De mate waarin de geestelijke vermogens bewust en beheerst door de menselijke geest worden gebruikt, komt in het gedrag en daarmee in de persoonlijkheid tot uiting.
Ook het bedrijfsleven heeft de waarde daarvan ontdekt en beseft, dat een bewust en beheerst gebruik van de vermogens door de werkgevers en werknemers, binnen het bedrijf de sfeer verbetert. Dat heeft een gunstige uitwerking op de productiviteit en de bedrijfsresultaten.


terug naar de woordenlijst

terug naar het weblog^