spiritualisme


Spiritualisme is de wereldbeschouwing die ervan uitgaat dat de geest de oorsprong is van de stoffelijke wereld. Stoffelijke vormen zijn uitdrukkingen van een geestelijke vormgever of schepper, die er in de geestelijke wereld achter staat.
Het spiritualisme is het tegenndeel van het materialisme, dat uitsluitend de stof en de stoffelijke vorm op zich wil beschouwen, zonder van een geestelijke oorsprong uit te gaan.
Het spiritualisme is daardoor een veelzijdige, het materialisme een strikt eenzijdige benaderingswijze van de ervaarbare werkelijkheid. Voor het materialisme hebben ook die uitingen, die weliswaar geestelijk worden genoemd, toch een stoffelijke oorsprong; alleen is de natuurwetenschap nog niet zover dat dit goed kan worden verklaard.


terug naar de woordenlijst

terug naar het weblog^