Subud: Susila, Budhi, Dharma


Subud is een geestelijke stroming met islamitische wortels voor mensen die geestelijke verrijking zoeken.
De naam Subud is een samenstelling van drie woorden uit het Sanskriet: Susila, Budhi en Dharma.
- Susila betekent het vermogen om te leven in overeenstemming met je diepste innerlijke wezen.
- Budhi geeft aan dat de levenskracht zowel binnen als buiten de mens werkzaam is, en
- Dharma staat voor de mogelijkheid om je volledig aan die levenskracht over te geven.
Gezamenlijk symboliseren de drie woorden de mogelijkheid voor iedereen om in verbinding te komen met hun diepste wezen en leiding te ontvangen in het dagelijkse leven.

De Indonesiër Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo ontving in 1933 voor het eerst een openbaring. Daarmee begon voor hem een periode van enkele jaren van spontane, intensieve innerlijke ervaringen die hemzelf en zijn leven ingrijpend veranderden. Afgaande op die openbaringen ontwikkelde hij Subud.

Subud berust op een geestelijke oefening, de 'latihan kejiwaan', die niet kan worden aangeleerd of nagedaan. De oefening is heel persoonlijk en leidt tot een hernieuwde verbondenheid met de levenskracht. De 'latihan' is een eenvoudig en natuurlijk proces dat plaats kan vinden in iedereen die zich ervoor inzet en dat zich voltrekt in een individueel tempo en op een manier die het beste bij de persoon past. Het enige wat wordt gevraagd is de juiste instelling van geduld, vertrouwen, oprechtheid en een grote mate van volharding.

De strekking van Subud komt met die ven geestkunde overeen:
- Susila betekent het vermogen om te leven in overeenstemming met je diepste innerlijke wezen: de toestand van blijvend zelfbewustzijn als zijnde de werkzame, menselijke geest, die door geestelijke zelfverwerkelijking is te bereiken.
- Budhi geeft aan dat de levenskracht zowel binnen als buiten de mens werkzaam is: de menselijke geest is door verdichting een vonk uit en in de goddelijke algeest.
- Dharma staat voor de mogelijkheid om je volledig aan die levenskracht over te geven: de toestand van hereniging, van verbondenheid met God en met persoonlijke begeleiders in de geestelijke wereld.

- De 'latihan kejiwaan' (oefening van het innerlijk) komt met de zelfbezinning overeen, die een zelfbewustwording en zelfbekrachting tot gevolg heeft, en die de geestesgesteldheid van de mens in overeenstemming brengt met die van de algeest, de bron waar wij allen als geest door verdichting uit zijn voortgekomen.
- De geestelijke oefening is nodig om een hernieuwde band met de levenskracht te vormen, die door wereldse invloeden verloren is gegaan: namelijk door de toestand van onbewuste vereenzelviging met de omgeving.
- Wat er tot de mens komt tijdens de oefening is alleen wat er al in de mens aanwezig is. Het komt vanuit het eigen innerlijk. De geest zelf manifesteert zich in de oefening evenals de inwerking van geestelijke begeleiders vanuit de geestelijke wereld!
- Iedereen moet vrij zijn om zelf te beslissen of men wel of niet deze geestelijke oefening wil doen, want in de aanbidding van God is niets verplicht en vorderingen op dit geestelijke gebied zijn geheel afhankelijk van een vrije keuze van de mens.

- Subud toont de weg waarop de mens tot God kan komen (de hereniging).
- God is verder weg dan de verste dingen die bestaan en is dieper binnenin de mens dan iets anders. Dit betekent dat God werkelijk alles geschapen heeft door verdichting binnen zichzelf als de algeest en door deze verdichting is ook de menselijke geest uit de goddelijke algeest voortgekomen.
- De mens moet zichzelf worden en het eigen innerlijk zelf ontwikkelen, want iedereen moet zijn eigen weg naar God vinden: het gaat om zélfverwerkelijking en hereniging.
- Wanneer de mens werkelijk het eigen innerlijk zelf zal kennen, dan zal de mens worden geleid door de goddelijke kracht in alles wat die mens doet, want de goddelijke kracht werkt in de mens en door de mens.
- De mens zal worden geleid door de kracht van God die altijd binnen en buiten de mens werkt.

Zie ook onder 'Nieuwe openbaringen bij: Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo - Subud.


terug naar de woordenlijst S

terug naar het weblog^