Thorah


De christelijke Bijbel is onder te verdelen in het joodse Oude Testament, dat de grondslag is van het christelijke Nieuwe Testament. Voor de joden zelf bestaat er alleen de Tenach. Dat is de groep boeken die de christenen het Oude Testament noemen.

De Tenach bestaat weer uit drie groepen boeken:
1. De Thorah, de vijf boeken van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium).
2. De Nevi'īm, de 'Profeten' (de grote profeten zijn: Jesaja, Jeremia en Ezechiël).
3. De Kethoevīm, de 'Geschriften' (Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jezus ben Sirach).

Het woord 'thorah' is een Hebreeuws woord dat: 'richtingwijzer voor de weg die je gaat' betekent.
Bij de vertaling van de Hebreeuwse Tenach naar het Grieks in de 3e eeuw v.Chr., is het woord 'thorah' de Wet genoemd, maar dat is veel te strikt. Het gaat niet om een beperkende wet, maar om 'aanwijzingen', waarbij aan de mens die de weg begaat een zekere keuzevrijheid wordt gelaten.

De Profeten zijn de mensen (ook wel 'man Gods' genoemd) die de boodschap van de Thorah in onze wereld brengen. Zij staan dus tussen de Thorah en de wereld in (zoals ook sjamanen, druïden en priesters tussen de stam en de geestelijke wereld in staan).
De Geschriften richten zich op deze wereld. Zij brengen de boodschap van de Thorah en de Profeten in deze wereld over. Alles wat zij zeggen, is in de Thorah te vinden, maar zij brengen de Thorah dichter bij de mensen.

Vrij naar Jos Quak, lodebar.net De Thorah


terug naar de woordenlijst

terug naar het weblog^