verlangen


Het werkwoord 'verlangen' hangt samen met het oude werkwoord 'langen', dat de betekenis heeft: pakken, grijpen. Het geeft aan dat de geest iets wil grijpen om het daardoor te kunnen bezitten.
Dat, wat het verlangen van de geest duurzaam kan bevredigen, is alleen datgene, wat met het wezen van zichzelf overeenkomt. Dat zijn de voortbrengselen van de geestelijke vermogens, zoals: schoonheid, wijsheid, liefde en geestkracht. Door de toestand van onbewuste vereenzelviging (zie aldaar) echter, heeft de geest onbewust aandacht en toewijding overgedragen op de tijdelijke wereld; die heeft echter alleen als doel een leerschool voor geestelijke groei te zijn. Die tijdelijke wereld is voor de geest alleen een middel. Als de geest door onbewuste vereenzelviging daarmee van die wereld een doel maakt, gaat het verlangen van de geest naar iets onwezenlijks uit, dat niet met het wezen van zichzelf en de wereld overeenstemt. Daardoor zal de tijdelijke wereld het verlangen van de onbewust vereenzelvigde geest nooit kunnen bevredigen.


terug naar de woordenlijst V


^