de geestelijke vermogens 1


Een kracht geeft aan een bepaalde zelfstandigheid - zoals de geest, de persoon - het vermogen om werkzaam te zijn, om te arbeiden. Als zelfstandigheid 'vermag' de geest daardoor, heeft ook de geest daardoor het 'vermogen' werkzaam te zijn.
Al het andere - wat er ook door mensen en tussen mensen gebeurt - is van deze geestelijke werkzaamheid met de vermogens afhankelijk, waardoor de eigenschap 'kracht', die de geest het vermogen geeft werkzaam te zijn, de meest wezenlijke eigenschap van de geest is... en in de geest is dit de bewúste levenskracht.

De werkzaamheid van de geest als kracht wordt gekenmerkt door het vermogen waar te nemen, te denken, te voelen en te willen. Naast deze vier vermogens heeft de menselijke geest het vermogen de geestelijke werkzaamheid op zichzelf en het persoonlijke bestaan te richten, wat de ingekeerde instelling is; of naar buiten te keren, naar de maatschappij, wat de uitgekeerde instelling is.

De samenhang van de werkzaamheid van de vermogens is zodanig, dat er een kringloop ontstaat: de geest wil blijven zien (waarnemen), wat de geest doet (willen) en wat de gevolgen zijn van genomen besluiten (denken en voelen) en uitgevoerde handelingen (willen). Doordat zo het eindpunt (de wilshandelingen) weer bij het beginpunt (het waarnemen) terugkomt, stuwen de vermogens uit eigen noodzaak zichzelf blijvend voort en ontwikkelen zich zo uit eigen oorzaak en noodzaak. Door de eigenschappen van de vermogens is de geest in zichzelf een eeuwigdurende kringloop: het eeuwige leven.

Aangezien de menselijke geest de hele dag door - bewust of onbewust - met deze vermogens werkzaam is, zijn de eigenschappen van de vermogens op allerlei gebieden van het menselijke bestaan te herkennen, en zijn ze in het verleden door oplettende onderzoekers ook herkend.

De link onderaan deze pagina leidt naar een PDF met de volgende tabellen over dit onderwerp.
Tabellen A. De geestelijke vermogens als de eigenschappen van de geest:
A1. De vermogens in de drievoudige toestand in de goddelijke geest
A2. De vermogens in de zevenvoudige, niet samengestelde toestand in de menselijke geest
A3. De vermogens in de negenvoudige, samengestelde toestand in de menselijke geest

Tabel B. De geestelijke ontwikkeling als de evenwichtige ontwikkeling van die vermogens door ze bewust en beheerst te leren gebruiken.

De drievoudige toestand van de vermogens is de oertoestand, waarin het waarnemen en willen nog een geheel vormen als 'bewuste kracht' (als 'willen-waarnemen'); het is die bewuste kracht die het waargenomene vervolgens overdenkt en doorvoelt. Zo doen de vermogens zich voor in de goddelijke geest en in Gods engelen.
In de menselijke geest kunnen de vermogens op twee manieren worden beschreven.
In de zevenvoudige toestand is het de geest, die over de vier vermogens beschikt en over de twee vermogens om de werkzaamheid van die vier naar binnen of naar buiten te richten. Deze toestand is bijvoorbeeld te herkennen in de zeven chakra's.
In de negenvoudige toestand zijn de vier vermogens verbonden met de twee andere. Zo doen de vermogens zich in het dagelijkse leven voor, herkenbaar in de persoonlijkheid als het ingekeerde willen, het uitgekeerde voelen, het uitgekeerde denken, het ingekeerde waarnemen enzovoort. Zo worden ze ook beschreven in de numerologie en in het daarvan afgeleide enneagram.

Klik hier voor het PDF met de tabellen.
Dit wordt in een nieuw venster of een nieuw tabblad in de browser geopend.


terug naar de woordenlijst V


^