het ingekeerde voelen


Het voelen is in het algemeen de zin voor liefde en goedheid, zorgzaamheid, eendracht en samenwerkings. Als het voelen op eenzijdige wijze in de persoonlijkheid tot ontwikkeling komt samen met de ingekeerde instelling, dan is de geestelijke werkzaamheid gericht op zichzelf of op anderen in de naaste omgeving, met wie een persoonlijke band bestaat. Het ingekeerde voelen is het voelen van zichzelf.

De ingekeerd voelende persoon: beleeft de gevoelsband met anderen in zichzelf in de vorm van een persoonlijke gemoedsgesteldheid; voelt een grote persoonlijke betrokkenheid naar anderen toe in een vertrouwde kring en kent daardoor een liefdevolle inzet en zorgzaamheid voor de naaste omgeving; is hartelijk, trouw en aanhankelijk; geeft raad en streeft ernaar opvoedend werkzaam te zijn door een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor hen, met wie men zich persoonlijk verbonden voelt; wil dienstbaar zijn, maar heeft een neiging dit op te dringen; heeft behoefte aan rust en veiligheid; geeft bescherming maar heeft die ook nodig, doordat de buitenwereld angst inboezemt; is in een vreemde omgeving stil en teruggetrokken; zoekt naar geborgenheid, naar een plaats voor zichzelf binnen de eigen leefgemeenschap; is graag thuis en is met weinig tevreden; heeft behoefte aan iemand met een duidelijke levensbeschouwing die gezag uitstraalt waardoor er orde komt in het eigen bestaan; uit gevoelens en gedachten alleen binnen een vertrouwde, persoonlijke verstandhouding; heeft een neiging tot overbezorgdheid en zich alles persoonlijk aan te trekken; is vlug bezorgd en bang doordat overal gevaren dreigen (de moeder, de verzorgster, de dienstverlener).

Van de overige vermogens kunnen het waarnemen en willen ontwikkeld zijn, maar zij worden gebruikt voor de doeleinden van de ingekeerd voelende persoon.

De tegendelen van het ingekeerde voelen, het denken en de uitgekeerde instelling komen het minst tot ontwikkeling, zijn min of meer onbeheerst gebleven, waardoor de ingekeerd voelende persoon ook: een afkeer heeft om zelfstandig eigen gedachten te vormen en die onder woorden te brengen; lijdt aan zelftwijfel en angst doordat de zekerheid van het denken ontbreekt; een afkeer heeft van studie maar dat uit plichtsgevoel voor de leraar toch goed doet; geen vertrouwen heeft in de goede afloop van een zaak en bang is dat zaken mislukken doordat er geen goede voorstelling van kan worden gemaakt.
De ingekeerd voelende persoon kan de buitenwereld niet verstandelijk tegemoettreden en kan zwaarmoedig worden door de ellende van de wereld op zich te nemen.

In de numerologie wordt deze persoonlijkheid beschreven bij het getal zes (enneagram: zes),
in de grote arcana van de Tarot bij de Keizerin (Keizerin/Geliefden)
en in de kleine arcana bij de Koningin en de Page van Bekers
en Munten 6, Zwaarden 6, Bekers 6 en Staven 6.


terug naar de woordenlijst V

terug naar Pythagoras 6^