voelen


Het voelen is het vermogen van de geest om het lichtbeeld van een waargenomen gebeurtenis ook toe te laten tot de geestelijke warmte door een open gevoelshouding aan te nemen. Daardoor stelt de geest de eigen geestelijke warmte vormbaar open voor inwerking door het waargenomene. De warmtetoestand van de geest, wat de gemoedstoestand is, komt daardoor in overeenstemming met de gevoelsmatige betekenis van het waargenomene.
De geest laat door te voelen toe, in eenzelfde gemoedstoestand te komen te verkeren als een persoon in de omgeving. Daardoor gaat de geest met hem of haar meevoelen, meeleven en ontstaat door persoonlijke deelneming met de ervaring van de ander de aandrang die persoon bij te willen staan en te helpen. Afhankelijk van de geestelijke ontwikkelingstoestand ontstaat in de geest door medeleven de aandrang zich onbaatzuchtig in te willen zetten voor het geluksgevoel van de ander. De grootste beloning voor het gevoel is daardoor de ander gelukkig te zien.

De geest is een bewuste levenskracht, die zich aan het geestesoog voordoet als een bolvormige wolk van geestelijk licht en geestelijke warmte. Het bewustzijn is een eigenschap van de levenskracht, zoals ook het licht uit de warmte voortkomt. De warmte is het leven zelf en het licht is de uitstraling van de levendigheid ervan. De levenskracht die als warmte ervaarbaar is, is de meest wezenlijke eigenschap van de geest en daarmee het willen en voelen als geestelijke vermogens.
De vier geestelijke vermogens zijn weliswaar gelijkwaardig en alle voor het geestelijke evenwicht onmisbaar, maar het willen en voelen liggen dichter bij de kern dan het denken en waarnemen.
Het voelen is een zich vormbaar openstellen voor een andere geest, waardoor er een gevoelsband ontstaat tussen twee géésten. Door te voelen doet de menselijke geest datgene, wat God altijd met alle geesten doet: de gevoelsband vasthouden. Alle geesten in de eeuwige oneindigheid zijn onwrikbaar met God door Gods liefde verbonden - ook al wordt dit niet beseft door de aardse toestand van afgescheidenheid en onwetendheid.
Het voelen is het vermogen zich met een andere geest en daardoor met een ander wézen te verbinden. Het is het vermogen zich tot het hart van de ander te richten en een band met die persoon te vormen. Het is op het wézen van de ander gericht en daardoor het meest 'wezenlijke' vermogen.
Liefde is de gemoedstoestand die bij deze werkzaamheid van het voelen, het streven naar verbondenheid met een andere geest, hoort. De liefde is daardoor de meest verheven gemoedstoestand van het hart, de geest.

In de astrologie komt de betekenis van Venus overeen met het voelen, in de I Tjing (I Ching) de betekenis van Soen (Xun). Soen betekent onder andere: 'zachtmoedigheid', 'aanpassing', 'indringen in het hart'.


terug naar de woordenlijst V


^