De betekenis van de voorwoordelijke stilte tijdens de zelfbezinning


De godservaring
Tijdens mijn godservaring werd ik in vervoering gebracht en eerst geestelijk met de rust en haar donkere koelte van de algeest verbonden, wat mij in de meest verheven geestestoestand bracht. Daarna zag ik hoe vanuit die rust uit zichzelf een beweging begon, die zich aan mij voordeed als een lichtende warmte.
Mij werd zo getoond hoe de algeest volkomen uit zichzelf vanuit de toestand van rust weer in beweging kan komen en door die beweging weer lichtend en warm werd. De geest deed zich voor als een kracht, die uit zichzelf in beweging kwam en uit zichzelf ook weer tot rust kon komen. In de geest als levenskracht is er een evenwichtige afwisseling tussen de geestestoestand van rust en van beweging.

De uittredingservaring
Later liet mijn begeleider mij uittreden en zag ik hem naast mijn lichaam staan. Hij tekende met een soort geestelijk krijt in de ruimte het bewegende jin-teken: — x — uit de I Tjing en zei tegen mij: "En hier moet je zijn." Hij wiste alles en herhaalde dit om het belang ervan te onderstrepen.
Een bewegende jin-lijn is de plaats waar de rust van jin overgaat in de beweging van jang. De I Tjing beschrijft met dit gebeuren hetzelfde als wat mij tijdens de godservaring werd getoond: de uit zichzelf scheppende werkzaamheid van de algeest.
In de menselijke geest is de rust de voorwoordelijke stilte, waaruit de geest zichzelf in beweging zet en werkzaam wordt, en in zichzelf een gedachte bedenkt en het erbij behorende woord spreekt.

De zelfbezinning, de bezinning op de werkzaamheid van je vermogens
Om tijdens de zelfbezinningsoefening orde te scheppen in de werkzaamheid van jezelf als geest, kun je stil voor jezelf een bepaald woord herhalen: de stille herhaling (japa yoga). Tijdens die stille herhaling vorm je in de voorwoordelijke stilte een bepaalde gedachte, die door dat woord wordt weergegeven en op een gegeven ogenblik spreek je vanuit die stilte dat woord in jezelf uit. Op dat ogenblik kom je zelfgewild vanuit de rust in beweging. Vanuit de innerlijke rust word je weer zelfwerkzaam en laat je door dat woord uit te spreken, die gedachte in jezelf tot klinken komen.
Jij als menselijke geest voert dan met behulp van je geestelijke vermogens in jezelf uit, wat ik tijdens mijn godservaring de goddelijke algeest zag doen en wat mijn geestelijke begeleider mij toonde als een kernbegrip uit de I Tjing: de overgang van jin naar jang, van rust naar beweging. Die wezenlijke gebeurtenis in jezelf oefen je door de zelfbezinning.

Rust is de meester van beweging. Lao tse, Tao teh tsjing 26

Evangelie van Thomas 50:
Als de mensen vragen: Waar komt u vandaan? zeg dan: Wij zijn uit het licht gekomen, daar, waar het licht uit zichzelf is ontstaan.
Als de mensen vragen: Wat is het teken van uw Vader in u? zeg dan: Het is beweging en rust.


terug naar de woordenlijst V

terug naar het weblog^