waarneming


Door zich waarnemend open te stellen voor indrukken krijgt de geest waarnemingen, wat ervaringsbeelden zijn in de vorm van innerlijke lichtbeelden. Zij kunnen door de zintuigen heen afkomstig zijn uit de stoffelijke buitenwereld, of op buitenzintuiglijke wijze door ingeving of helderziendheid uit de geestelijke wereld. Deze waarnemingen kunnen in de ziel als levenservaring, kennis en herinneringen worden vastgehouden.
Waarnemingen zijn de voortbrengselen van de werkzaamheid van het waarnemingsvermogen, zoals gedachten voortbrengselen zijn van het denken, gevoelens van het voelen en wilshandelingen van het willen.


terug naar de woordenlijst W


^