warm en koud, licht en donker in uitdrukkingen


gemoedswarmte
hartverwarmend
ergens warm voor lopen
warme gevoelens koesteren
iets warm aanbevelen
een warm applaus
een warme ontvangst
in vuur en vlam raken
een brandend verlangen koesteren
branden van nieuwsgierigheid
iemand aanvuren
het ging er warm aan toe
de gemoederen raakten verhit
haar ogen schoten vuur
een verhitte discussie voeren
in de hitte van de strijd
op hete kolen zitten
het vuur uit de sloffen lopen
hij is heetgebakerd
hij is een heethoofd

een koele ontvangst
de verstandhouding verkoelde
een koele kikker
een koele blik in de ogen
koeltjes zei hij ...
een afkoelingsperiode
de koude oorlog
een koude douche
het levenslicht zien
er ging hem een lichtje op
ergens zijn licht over laten schijnen
een lichtend voorbeeld zijn
in het licht der eeuwigheid
aan het licht komen, brengen
iets het licht doen zien
hij is een groot licht
De Verlichting

een licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet begrepen

duistere zaken
een duistere blik in de ogen
iets verdonkeremanen
een donkerbruin vermoeden
iets verduisteren
de donkere Middeleeuwen
een zwarte dag
een zwarte bladzijde
iets, wat het daglicht niet kan verdragen


terug naar de woordenlijst W

terug naar het weblog^